De EU moet aandringen op mensenrechten in zijn relaties met Israël

Als coalitie van ontwikkelings-, vredes-, mensenrechten- en humanitaire organisaties zijn wij diep ontgoocheld over de verklaring van de Europese Unie over de relaties met Israël, die gisteren op de EU-Israël Associatieraad in Luxemburg werd gepresenteerd. Daarin ontbreekt een sterke nadruk op een verbetering van de situatie op het terrein in de bezette Palestijnse gebieden en elke concrete vorm van  mensenrechtenverbintenis. De verklaring opent dan ook de weg voor een opwaardering van de bilaterale relaties zonder die op een effectieve manier te koppelen aan de  beëindiging van de humanitaire crisis in de Gazastrook of aan het respect voor de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden en Israël zelf.

De coalitie roept de EU op om een sterke en duidelijke positie in te nemen met betrekking tot mensenrechtenkwesties en om een grotere prioriteit te geven aan de verbetering van de situatie op het terrein in de bezette Palestijnse gebieden. Gedurende het komende onderhandelingsproces, waarbij de details van de opwaardering vastgelegd zullen worden, is een dergelijke houding van bijzonder belang.

Adam Leach, regionaal verantwoordelijke van Oxfam International, verklaarde: “Als Israël’s belangrijkste handelspartner moet de EU het komende onderhandelingsproces aanwenden om te verzekeren dat Israël de steeds erger wordende blokkade van Gaza beëindigt, beperkingen van bewegingsvrijheid opheft en de uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Jeruzalem) stopzet. Nauwere banden met Israël moeten gepaard gaan met duidelijke vooruitgang op het terrein. De veiligheid van zowel Israëlische als Palestijnse burgers moet de topprioriteit van het Europees beleid zijn”.

Kamel Jendoubi, voorzitter van het Euromediterranean Human Rights Network, voegde er aan toe: “De EU moet consistent zijn in het handhaven van zijn mensenrechtenprincipes in zijn externe relaties en Israël mag geen uitzondering op deze regel vormen. Een zwakke of dubbelzinnige positie van de EU met betrekking tot mensenrechten in de relaties met Israël, stuurt ook een verkeerd signaal naar de andere buurlanden van de EU, die het als een vrijbrief zouden kunnen beschouwen om EU-bekommernissen met betrekking tot mensenrechten te negeren”.

De coalitie benadrukt dat de EU het opwaarderingproces moet gebruiken om bij Israël aan te dringen op respect voor de mensenrechten en voor het internationaal humanitair recht. De EU moet eveneens verhinderen dat de voordelen van de wederzijdse samenwerking onrechtmatig uitgebreid worden naar de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse Gebieden.

De coalitie bestaat uit de volgende organisaties:
Broederlijk Delen (Belgium), CAFOD (UK), CARE International (Austria), CARE International (UK), CCFD (France), Christian Aid (UK & Ireland), Cordaid (Netherlands), Diakonia (Sweden), Euromediterranean Human Rights Network, Oxfam International, Trocaire (Ireland), United Civilians for Peace (The Netherlands)

Deel dit artikel