De Europese Unie mag het terugtrekkingsplan niet kritiekloos toejuichen

Brussel, 17 augustus 2005 -- Sinds enkele maanden is de internationale gemeenschap hoopvol gestemd over het Israëlisch-Palestijns conflict. De aanleiding hiervoor is het Israëlische terugtrekkingsplan uit de Gazastrook, dat op 15 augustus aanving. Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen wijzen erop dat het terugtrekkingsplan geen garantie biedt voor meer vrede en veiligheid. De enige garantie die het plan biedt, is dat het de Israëlische controle over de Westelijke Jordaanoever zal verstevigen. We willen de schaduwzijden van het plan belichten. Daarnaast roepen we de Europese lidstaten, waaronder ook België, op een beleid te voeren dat ook in de praktijk gebaseerd is op het internationaal recht.


Ten eerste mag de Europese Unie het terugtrekkingsplan niet kritiekloos toejuichen, maar moet ze het bijsturen. De Europese instellingen stelden meermaals dat het terugtrekkingsplan de Routekaart niet vervangt. De hoop is dat het eenzijdige Israëlische plan het vastgelopen vredesproces stimuleert. Zoals de Israëlische regering het plan voorstelt, zal het de Routekaart ondermijnen en de tweestatenoplossing onmogelijk maken. De Palestijnse staat, volgens premier Sharon, zal bestaan uit geïsoleerde enclaves op 50% van de Westelijke Jordaanoever en op de Gazastrook. Oost-Jeruzalem wordt bij Israël ingelijfd. De Muur wordt de politieke grens tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. Dit zijn geen speculaties, deze plannen zijn publiek. Het is bijzonder jammer dat de Europese Unie, uit vrees het politieke proces anders te verstoren, geen maatregelen treft. Het terugtrekkingsplan moet gekoppeld worden aan een echt politiek proces dat gebaseerd is op het internationaal recht en leidt tot de afbraak van de Muur en de ontruiming van alle nederzettingen.

Ten tweede moet de Europese Unie Israël herinneren aan zijn verplichtingen onder de Vierde Conventie van Genève. In tegenstelling tot wat de Israëlische regering beweert, blijft Israël ook na de terugtrekking uit de Gazastrook een bezettende macht. Het Internationale Comité van het Rode Kruis bevestigde dat Israël gebonden blijft aan het respect voor het internationaal humanitair recht. Israël behoudt immers de controle over het luchtruim, de territoriale wateren en de grenzen en eigent zich het recht toe invallen te doen. De terugtrekking uit de Gazastrook betekent niet het einde van de bezetting. Een bezetting eindigt pas wanneer een bezettende macht geen militaire controle meer uitoefent over de bevolking in bezet gebied en haar recht op zelfbeschikking niet langer ondermijnt. De Israëlische regering blijft dus verantwoordelijk voor de bescherming van de 1,3 miljoen Palestijnse burgers op de Gazastrook.

Ten derde moet de Europese Unie ook op het niveau van humanitaire hulp en de levensomstandigheden van de Palestijnse bevolking meer inspanningen leveren. Het volstaat niet om de missie van de speciale gezant van het Kwartet James Wolfensohn te steunen. Hij pleitte op de G8 top voor meer dan 2 miljard $ extra hulp voor de Gazastrook. Deze hulp zal slechts weinig veranderen als de Gazastrook afgesloten blijft van de wereld. De Palestijnse bevolking zal enkel wel varen bij de terugtrekking als vissers op zee kunnen, handelaars goederen kunnen importeren en exporteren en arbeiders naar Israël mogen gaan werken. De Europese Unie moet de Israëlische regering onder druk zetten om zijn draconische afgrendelbeleid te versoepelen. Anders wordt de Gazastrook de grootste openluchtgevangenis ter wereld.

Meer informatie: Brigitte Herremans, Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen, 0475/355.053

Deel dit artikel