De oorlog in Irak loopt via uw spoor.

Vijf jaar na de start van de militaire transporten richting Irak, toont Vredesactie wat ons NAVO-lidmaatschap in de praktijk betekent: ‘De oorlog in Irak loopt via uw spoor.' Regionale Bomspotting-groepen voeren op 9 en 10 november actie in en rond stations.

 
Najaar 2002, voorjaar 2003, een leger trekt door ons land. De Amerikaanse oorlogsmachine ontrolt zich over onze wegen, spoorwegen, havens en luchthavens. Duizenden legervoertuigen worden per trein, binnenschip of gewoon over de weg naar de haven van Antwerpen gevoerd, om vandaar naar de Golfregio te worden verscheept. De Belgische regering legt ze geen strobreed in de weg: ze verklaart gebonden te zijn aan geheime akkoorden met NAVO-partner Amerika.

Ondertussen rinkelt de kassa. Want koken kost geld - en oorlog voeren nog meer. Verschillende bedrijven pikken een graantje mee. Zonder schroom verdient de NMBS geld aan de oorlogsellende in Irak. Dankzij de contracten met het Amerikaanse leger ziet Hesse-Noord Natie (een overslagbedrijf in de Antwerpse haven) zijn omzet gevoelig stijgen. Oorlog, altijd een beetje verdienen.

Op 9 en 10 november 2007 voeren regionale groepen geweldloze acties aan de stations. We spreken de NMBS en de overheid aan op hun verantwoordelijkheid: Stop de oorlog hier!

Wil je meewerken? Neem contact met een regionale groep uit uw buurt.

Meer info via http://www.vredesactie.be/- bomspotting@vredesactie.be - 03 281 68 39

Deel dit artikel