De watervoetafdruk

watervoetafdruk

Zoetwater is van levensbelang, maar deze waardevolle grondstof komt meer en meer onder druk te staan door overconsumptie en vervuiling.

Protos maakte een brochure over de beschikbaarheid van zoetwater in de wereld, het verband tussen consumptie en watergebruik in een mondiaal perspectief en de uitdagingen waar we voor staan. Centraal in deze brochure staat de watervoetafdruk. Dit concept, ontwikkeld door prof. A. Y. Hoekstra van de universiteit van Twente, wordt toegelicht en een aantal concrete voorbeelden geven aan hoe de watervoetafdruk ge├»nterpreteerd moet worden. Ten slotte worden een aantal pistes gegeven voor de reductie van onze watervoetafdruk en de rol die overheden, producenten en consumenten hier bij spelen.

Deel dit artikel