De weg is nog lang na Hong Kong

Hong Kong, 18 december 2005 - De Ministeriële Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in Hong Kong werd zonet met enkele beperkte resultaten afgesloten. Gezien de ambities vooraf reeds sterk teruggebracht werden, kon de Conferentie moeilijk op een mislukking afstevenen.

"De overeenkomst in Hong Kong geeft onvoldoende antwoord op de vraag van boerenorganisaties en burgerbewegingen in het Zuiden om handelsregels af te spreken die hun eigen plannen voor ontwikkeling bevorderen", zegt Bart Bode van Broederlijk Delen, die de Conferentie ter plaatse volgde. "De afspraken die hier gemaakt werden, staan nog ver af van de doelstellingen die de WTO in 2001 te Doha op haar Ontwikkelingsagenda liet noteren."

De bijzonder trage vooruitgang in het onderhandelingsproces ondermijnt de geloofwaardigheid en de mogelijkheden van de machtigste WTO-leden om een waarachtige ommekeer in het internationale handelsbeleid te realiseren. Voor de armen in de ontwikkelingslanden blijft het wachten op meer rechtvaardige handelsverhoudingen.

Onder de beperkte resultaten van de besprekingen van de voorbije week noteren we onder meer een einddatum voor het stopzetten van Europese exportsubsidies (2013), afspraken rond de exportkredieten en de handelsverstorende voedselhulp van de Verenigde Staten en een regulering van de staatsbedrijven in Australie, Canada en Nieuw-Zeeland.

Ontwikkelingslanden krijgen de flexibiliteit om een lijst van producten (de zogenaamde Speciale Producten) op te stellen waarvoor ze marktafscherming kunnen invoeren. De Minst Ontwikkelde Landen krijgen een volledige tarief- en quotavrije markttoegang voor hun producten.

Positief is ook het feit dat het gros van de ontwikkelingslanden zich herenigd heeft en een gezamenlijke benadering van de voornaamste eisen naar voor heeft geschoven. Deze onderlinge solidariteit is bijzonder belangrijk voor de verdere onderhandelingen van de Doha agenda. Op het vlak van industriegoederen en diensten werd dan weer weinig of geen vooruitgang geboekt.

"Dit resultaat is vooral als een aanmaning om verder te blijven praten”, aldus Bart Bode. “Maar het is niet de boodschap die op gejuich onthaald wordt door de miljoenen armen die lijden onder de huidige wanverhoudingen."

De WTO plant in het voorjaar van 2006 een nieuwe Conferentie om de onafgewerkte agendapunten verder te onderhandelen.

Voor meer inlichtingen: Bart Bode: bereikbaar in Hong Kong op het gsm-nummer 00852 6140 98 30 (tot 19 december 12.00 u. CET)

Deel dit artikel