De Wereldbank en Goed Bestuur: een vat vol tegenstellingen?

Het Ontwikkelingscomité keurde de nieuwe strategie van de Wereldbank inzake 'goed bestuur en anticorruptie' goed. Dit gebeurde net voor de jaarvergadering van de Internationale Financiële Instellingen. Paul Wolfowitz, directeur van de Wereldbank, is de grote promotor van dit document.

De ngo's reageren ongerust. Zij vrezen dat dit de aanleiding is om een aantal leningen niet toe te kennen of bijkomende voorwaarden op te leggen aan ontwikkelingslanden. Cidse, het internationale netwerk van Broederlijk Delen, behoorde tot de eersten om de sleutelelementen van deze strategie in vraag te stellen. Cidse hield een rondvraag bij de partnerorganisaties in het Zuiden. Op basis daarvan publiceerde ze het document “De Strategie van de Wereldbank inzake Goed Bestuur en Anticorruptie – Perspectieven vanuit het Maatschappelijk Middenveld.” Dit document is beschikbaar in het Engels, Frans en Spaans op www.cidse.org.

Daarin wordt gesteld dat de Wereldbank eerder haar eigen reputatie en het lopend bestuursproces verdedigt in plaats van de belangen van de armen. In september 2006 had de Wereldbank haar jaarvergadering in Singapore. Daar werd duidelijk dat de houding van haar eigen bestuursnormen grote tegenstellingen vertoonde. De Singaporese autoriteiten publiceerden een zwarte lijst van burgerorganisaties die n.a.v. de jaarvergadering van het grondgebied werden verwijderd.

Er zijn nog veel vragen over de afwerking van deze strategie in de komende maanden. Ook al is de tekst goedgekeurd, toch eisen de leden van het Ontwikkelingscomité het laatste woord omtrent de toepassing ervan. De Wereldbank organiseert een nieuwe consultatieronde van zes maanden als voorbereiding van de voorjaarsbijeenkomst in 2007. Maar het blijft onduidelijk in hoeverre een effectieve deelname van alle betrokken actoren - waaronder burgerorganisaties - zal toegelaten worden. Cidse is er van overtuigd dat alleen een strategie die gebaseerd is op een degelijke consultatie, de garantie zal bieden dat financiële hulp voor de bestrijding van armoede op de juiste manier zal gebruikt worden.

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel