De WTO-top wordt verlengd

 wto nonew

Op dag drie van de WTO-top pakten de voorzitters van de thematische onderhandelingsgroepen uit met nieuwe tekstvoorstellen. Dat gaf aanleiding tot heftige reacties. Meteen was duidelijk dat een akkoord tegen vrijdagmiddag niet mogelijk zou zijn. In de vroege namiddag circuleerde het gerucht dat de conferentie zou verlengd worden.

In de nieuwe teksten stond zwart op wit dat de ontwikkelingslanden op vlak van voedselzekerheid niets zouden bereiken: geen definitieve regeling rond voedselvoorraden, geen bijzondere beschermingsmaatregelen (safeguards).

De VS daarentegen kreeg twee cadeaus: aan de exportkredieten waar ze zoveel gebruik van maakt en waarmee ze de voedselmarkten in Afrika verstoort wordt nauwelijks geraakt, en de Amerikaanse praktijk om haar overschotten te dumpen als voedselhulp wordt gelegaliseerd. Verder blijven de Afrikaanse katoen-producerende landen op hun honger zitten en is de vereenvoudiging van de oorsprongsregels veel te vrijblijvend.

Bij de 47 landen van de G33 was de frustratie groot en vele leden riepen op om de teksten te verwerpen. In het conferentiegebouw riepen de ngo's "weg met Froman" (de Amerikaanse ambassadeur) en op straat waren er vandaag drie boerenbetogingen, waarvan één meegeorganiseerd door 11.11.11-partner Focus on the Global South.

nowto

Focus on the Global South organiseerde samen met wereldwijde boerenbeweging Via Campesina een twee-daagse bijeenkomst in Nairobi. Het bracht er  boerenorganisaties uit Azië en Afrika samen om ervaringen uit te wisselen over het handelsbeleid en de WTO. Donderdag betoogden ze voor de WTO-conferentie.

De nieuwe thema's staan op papier

Voor het eerst staan ook de "nieuwe thema's" op papier: "We komen overeen dat de WTO de mogelijkheid moet hebben om, ten minste op verkennende basis, elk handelsgerelateerd onderwerp op te nemen, noodzakelijk om relevant te blijven en voeling te houden met de ontwikkeling van de mondiale economie". Een zeer brede en vage formulering. "Het belangrijkste is dat we de deur op een kier hebben", zo zei een woordvoerder van de Europese Commissie.

Het wordt een lange nacht

In ieder geval, gezien de negatieve reacties verwachtte iedereen zich aan een lange nacht. Ook omdat een aantal teksten 's avonds nog niet eens waren uitgedeeld, bijvoorbeeld over de visserij-subsidies... "Vanacht wordt het crisis", zei de woordvoerder, daaruit komt ofwel catharsis, ofwel niets".

Addendum: De woordvoerder had gelijk, vrijdagochtend 18/12 liepen de berichten binnen dat het er bovenarms opzat. De industrielanden wilden geen duimbreed meer toegeven als het tekstje over de nieuwe thema's niet werd aangescherpt. Alles loopt zoals gepland en verwacht, toch lijkt er geen ontsnappen aan.

wtokillssdg

WTO tegen de SDG's?

Enkele betogers in de WTO-conferentie droegen de slogan "WTO kills SDGs", de WTO doodt de Duurzame ontwikkelingsdoelen.

Ze wijzen er op dat al de VN-lidstaten amper drie maanden geleden de SDG's hebben aangenomen en plechtig hebben verklaard dat ze "een billijk multilateraal handelssyteem onder de WTO" zullen bevorderen, "onder meer door het afsluiten van de onderhandelingen onder haar Doha Ontwikkelings agenda".

Hoe kan het dan dat sommige landen in Nairobi diezelfde Doha Ontwikkelingsagenda overboord willen gooien?

Bovendien wijzen nog andere SDG-uitvoeringsdoelen naar de WTO: het aanpakken van subsidies voor de visvangst met verwijzing naar WTO-onderhandelingen (14c, wat in Nairobi op de lange baan dreigt geschoven te worden), de bevestiging van het principe van bijzondere en gedifferentieerde behandeling van ontwikkelingslanden in het handelsbeleid (10c, dat in de Nairobi onder druk staat, omdat de industrielanden, dit principe willen inperken).

En anderzijds zijn er ook de afschaffing van exportsubsidies voor landbouwproducten (2b, wat in Nairobi op het punt staat te gebeuren) en de mogelijkheid om generische geneesmiddelen te produceren (3c, wat in Nairobi zal bevestigd worden omdat de Ministerconferentie een eerdere beslissing zal bekrachtigen om minst ontwikkelde landen voor 17 jaar vrij te stellen van het TRIPS-akkoord, waaronder patenten op geneesmiddelen.

 

11.11.11 DOOR:

WTO mc10

marc maes2De '10de Ministeriële Conferentie' loopt van 15 tot 18 december in Nairobi.  Marc Maes, 11.11.11-beleidsmedewerker handelsbeleid is daar aanwezig. Je kan hier zijn berichten lezen.

 

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels