Droogte en overstroming: effecten op voedselzekerheidIn het noordelijk halfrond is het momenteel een verhaal van te veel en te weinig. Gemeenschappen lijden onder ellende veroorzaakt door het weer. De oogsten zitten compleet fout, en de toekomst van de voedselproductie in bepaalde regio's ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Experts kunnen niet voorspellen wanneer deze extreme toestanden zouden kunnen vervagen. In Californië gaat het om verzengende droogte, terwijl in het Verenigd Koninkrijk regen, wind en een onstuitbare zee ongenadig toeslaan.


Overstromingen in het Verenigd Koninkrijk


In het Verenigd Koninkrijk worden de kustgemeenten, die zwaar leden onder overstromingen en andere vormen van schade als gevolg van hevige stormen en regenval in december, blijvend geteisterd door de natuurelementen.

In 2012 kreeg het land met 9 ernstige overstromingswaarschuwingen te maken. Sinds december 2013 kreeg het al 130 zo'n waarschuwingen te verduren - volgens de BBC een indicatie voor potentiële menselijke schade.

De overstromingen zijn ook verder het land binnengedrongen. De focus van het Verenigd Koninkrijk op het creëren of beschermen van meer drassige weilanden voor biodiversiteit en andere functies ging blijkbaar ten koste van het verzekeren dat geen bijkomende bouwwerken in kwetsbare gebieden zouden worden ondernomen. Drassige gebieden spelen zeker een belangrijke rol in het beheer van overstromingswater, maar kunnen geen ongelimiteerde mate aan absorptie of filtratie voorzien. De manier waarop overheidsgeld gebruikt wordt in de voorbereiding van overstromingen kan deze functies verbeteren dan wel ondermijnen.

In een recent artikel uit de Britse The Guardian wordt geopperd dat de eis dat personeel verantwoordelijk voor overstromingen 24/7 paraat moet zijn, in combinatie met de eis naar de verantwoordelijke agentschappen om hun budgetten met 13% te snoeien, niet de oplossing bood om het land voor te bereiden op de effecten van klimaatverandering.

Volgens een studie die in het artikel wordt geciteerd, verwacht men dat de komende decennia zo'n 30.000 hectaren minstens om de drie jaar zullen overstromen. Als eilandnatie is het Verenigd Koninkrijk gewoon aan het importeren van voedsel, maar binnenlandse gewassen hebben toch steeds een belangrijk deel van de veiligheid van het land verzekerd.

 

Droogte in Californië


In Californië, meer bepaald in Central Valley en omstreken, waar een derde jaar van droogte een bedreiging vormt voor de economie, het milieu, en het welzijn van de gemeenschap, staat de voedselproductie op een heel andere manier onder druk.

Voor kostbaar zoetwater is er een specifiek tijdskader: het 'waterjaar' begint officieel op 1 oktober, samenvallend met de regen van herfst en winter, wanneer deze opdaagt tenminste.

Sommige experts geloven dat dit waterjaar het droogste zal zijn sinds de vroege jaren 1920. Gezien het feit dat de stroom van drie grote riviersystemen (de Sacramento, de San Joaquin, en het Tule Lake basin) vertraagt of verdwijnt, wordt de aquifer van Central Valley niet herladen. Net als het grondwaterniveau zakt ook het land erboven, waardoor verwrongen voetpaden en barsten in de grond ontstaan.

In 2012 verdienden de 80.000 landbouwers in Californië samen zo'n 44 miljard voor de productie van een scala aan producten, waaronder de twaalf (sic) topgewassen: melk, hooi, maïs, tomaten, druiven, amandelen, vee, sla, walnoten, aardbeien, en kwekerijgewassen.

Zo'n 19 miljard aan voedselexport, alsook een belangrijke component van de voedselzekerheid van de importerende landen, hangt enkel van Californië af. En niet enkel die productiviteit wordt nu uitgedaagd; ook lopen tientallen rurale gemeenschappen het risico om zonder water te vallen voor eind mei.
Staatsambtenaren worden geconfronteerd met een enorme uitdaging: hoe de productiviteit en de algemene economische welvaart van de staat te onderhouden zonder de mogelijkheid van de aquifer om te herladen te verstoren en ondertussen te zorgen dat andere waternoden van menselijke en andere natuurlijke bronnen binnen de staat vervuld worden?


Grace


Hoe weten we hoe snel de niveaus van de aquifer dalen? Dankzij 'Grace' (het Gravity Recovery and Climate Experiment van NASA), zijnde een paar van tweelingsatellieten dat kleine veranderingen in zwaartekrachtvelden op het aardoppervlak, de welke veranderingen in de grondwaterniveaus in de aquifers eronder weergeven, kan detecteren.

Sinds 2002 hebben NASA en hun internationale partners Grace gebruikt om waterexperts over de hele wereld te helpen inzicht te krijgen waar de grootste bedreigingen voor zoetwatervoorraden liggen – van de aquifers in Irak en andere delen van het Midden-Oosten tot die in de Central Valley in Californië.
Grace droeg bij aan de bevestiging van het patroon dat de noordelijke regionen en de tropen vochtiger worden, terwijl de regio's daartussen droger worden.

Nu, wat betekent het voor de natuurlijke hulpmiddelen van onze gemeenschappen wanneer dergelijke extreme overstromingen en extreme droogtes voorkomen? Het betekent dat de menselijke infrastructuur mogelijk moet verplaatsen en veranderen, wat verhoogde menselijke activiteit in voorheen minder beïnvloede gebieden kan inhouden.

Het betekent dat soorten, zowel migrerende als statische, die zich niet kunnen aanpassen aan de verschuivingen in neerslagpatronen groot risico lopen. En het betekent ook dat er grotere conflicten zullen ontstaan tussen menselijk gebruik van water – of het nu voor voedselproductie, drinkwater, of, steeds meer, voor energieproductie is – en tussen deze vormen van gebruik en de noden van natuurlijke ecosystemen, en de planten en dieren die hiervan afhangen. Extreme weertoestanden beïnvloeden de voedselzekerheid van alle levende wezens.

Het betekent dat we moeten begrijpen dat de reductie van de ruimte voor veestapels en gewassen kan weergalmen in de economie, met stijgende voedselprijzen en een verlaagde vraag naar landbouwmachines en andere infrastructuur. En dat de economische malaise, op zijn beurt, invloed zal hebben op het overheidsbudget voor voedselzekerheid en beheer van natuurlijke hulpbronnen.

 
Bron: http://newswatch.nationalgeographic.com/2014/02/12/drought-and-flood-effects/

Deel dit artikel