Duizenden doden voor de luxe van het Noorden

“We hoeven niet langer te pikken dat multinationale bedrijven uit het Noorden onze natuurlijke rijkdommen komen stelen met als enige uitkomst enorme ecologische, sociale en economische kosten voor de Zuiderse landen.” Zo vat Magali Rey Rosa uit Guatemala ons standpunt samen na 2 dagen intensieve uitwisseling over de impact van mijnbouw, gas- en petroleumexploitatie in het Zuiden.

Twee dagen voor de start van het Wereld Sociaal Forum, organiseerde Cidse, het internationaal netwerk waar ook Broederlijk Delen toe behoort, een seminarie over zogenaamde ‘extractieve industrieën’. “Onze ontwikkeling is onmogelijk als deze economische herkolonisering doorgaat. Hoe kunnen we als lokale gemeenschappen het initiatief in handen nemen, onze eigen plannen realiseren, als onder druk van multinationale bedrijven onze gronden en grondstoffen worden uitverkocht?” De laatste 5 à 10 jaar is overal in het Zuiden een ‘boom’ van westerse bedrijven die de natuurlijke rijkdommen aan een sneltempo exploiteren. Dit maakt het voor lokale gemeenschappen in het Zuiden onmogelijk om zelf het lot in eigen handen te nemen. Want zonder grond en zonder grondstoffen kunnen de meeste gemeenschappen niet ontplooien.

Meer dan 50 nationaliteiten en bijna 100 kaders van onze partnerorganisaties verenigden zich om samen hun standpunt aan alle wereldleiders kenbaar te maken. Tot consensus komen, was niet moeilijk. Zowel de Aziaten, Afrikanen, Latijns-Amerikanen, Europeanen als de Noord-Amerikanen waren het eens dat er een tweede kolonisering met niet te overziene economische, sociale en ecologische kosten is. En dit sinds jaren. Een duidelijk neen aan de huidige gang van zaken op wereldschaal werd geformuleerd samen met 15 bladzijden ‘nog te vervullen voorwaarden’ voor een duurzame exploitatie van natuurlijke grondstoffen.

Deze hoopvolle en krachtige ontmoeting werd afgesloten met een emotionele Afrikaanse zang. Een lied voor de duizenden slachtoffers van de goudexploitatie en andere ontginningen. Laat ons in Vlaanderen eens denken, bijvoorbeeld met Valentijn, wat juwelen aan het Zuiden hebben gekost.

Deel dit artikel