Educatief pakket voor het lager en secundair onderwijs over Tsjetsjenië

‘Tsjetsjenië … wat weten wij over dit land?’ is een educatief pakket voor zowel scholieren van lager en middelbaar onderwijs als voor volwassenen. De map werd samengesteld door de Tsjetsjeense Vereniging Oost-Vlaanderen i.s.m. Pax Christi Vlaanderen, de Vereniging Tsjetsjeense Gemeenschap Antwerpen en de Koning Boudewijnstichting.

In het Voorwoord wordt duidelijk verteld wat de achtergrond en bedoeling is van de map:

"De wereld maakte kennis met Tsjetsjenië en met Tsjetsjenen in 1994, toen het Russisch-Tsjetsjeens conflict begon. Praten over het conflict verglijdt vaak in een pro- en contradiscussie.

In België is er weinig of geen historisch inzicht en achtergrondinformatie over het land. De huidige situatie in Tsjetsjenië is te ingewikkeld om snel en in zwart-wit uit te leggen. Het is ook onwaarschijnlijk dat iemand ooit een ‘objectieve’ samenvatting maakt die door iedereen wordt aangenomen.

Het aantal Tsjetsjeense vluchtelingen in België werd in 2006 geschat op ongeveer 7.000. Vele scholen hebben Tsjetsjeense kinderen in hun klassen. Vele Tsjetsjeense mannen en vrouwen leren Nederlands in het volwassenenonderwijs. Scholen werken af en toe educatief rond de herkomstlanden van hun divers leerlingenpubliek. Kinderen en volwassenen hebben daar behoefte aan, want ze willen duideen wie ze zijn, waarop ze trots zijn, wat hun cultureel referentiekader is.

Het educatief pakket biedt op een bondige en genuanceerde manier materialen aan. Er is rekening gehouden met een doelpubliek op twee niveau’s: niveau lager onderwijs en niveau secundair en volwassenenonderwijs. Het pakket is opgevat als een eerste inleiding. Wie meer wil weten, kan met de lijst van bronnen, de bibliografie en websites zelf verder zoeken en een oordeel vormen."

In de map vindt u een uitgebreide geschiedenis terug, evenals de belangrijkste pijlers van de Tsjetsjeense samenleving (taal, cultuur en tradities). Scholieren kunnen werken rond een aantal sprookjes en verhalen. Bovendien biedt de map de mogelijkheid om dieper in te gaan op de film ‘Dans, Grozny, Dans’ van de Nederlandse cineast Jos de Putter over de memorabele kinderdansgroep Diamohk, in 2005 ook te gast op het Sfinks festival in Boechout. De muziek van dat optreden is te beluisteren op een CD.

U kan deze map ontlenen bij Pax Christi Vlaanderen. Een afspraak maakt u best met Frieda Van Himpe: 03/225.10.00. Voor verdere informatie kan u terecht bij Annemarie Gielen of Els D’Hollander op hetzelfde nummer of door te klikken op de gewenste naam en zo een email te sturen.
Tenslotte kan u ze ook ontlenen via de Provinciale Documentatiecentra van Kleur Bekennen: http://www.kleurbekennen.be/web/kb/web/edu.html

Deel dit artikel