Een duwtje in de rug voor coöperaties

2012 is het jaar van de coöperaties, een initiatief van o.a. de Verenigde Naties. Om het belang van coöperaties te onderstrepen en jonge coöperaties vooruit te helpen, bestaat er nu de website MyCoop.

Op de website van de VN worden coöperaties omschreven als structuren die "economische leefbaarheid combineren met maatschappelijke verantwoordelijkheid." Coöperaties zijn ondernemingen die eigendom zijn van en beheerd worden door haar eigen leden.

Om die coöperaties te helpen, bestaat er nu de website MyCoop (http://moodle.itcilo.org/mycoop). Hierop vinden startende coöperaties nieuws, een opleidingspakket en een discussieforum. Verder bestaat er sinds kort ook een kort filmpje over het belang van coöperaties. Bekijk het hier.

Zowat 1 miljard mensen wereldwijd zijn lid van coöperaties. Samen zorgen ze voor voedselzekerheid van bijna de helft van de wereldbevolking. De 300 grootste coöperaties alleen al hebben samen een omzet van 1,1 triljoen dollar, waardoor ze tot de vijftien grootste economieën ter wereld behoren.

Trias steunt verschillende coöperaties in haar werking. Ondernemende mensen bij elkaar brengen is een van de hoofdthema's van de organisatie.

Enkele nuttige links:

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel