Een fantastisch eindejaar voor Tanzaniaanse jongeren

Wil je dit jaar nog geen bijdrage storten aan Trias, dan is dit je kans! Je kan jonge ondernemers uit Tanzania een fantastisch eindejaar bezorgen met een gulle gift aan Trias.

Ronald Van Crombrugge, een actieve KLJ'er, ging onlangs voor Trias naar Tanzania, waar hij kennis maakte met de ondernemende jongeren van Mviwamo, een partnerorganisatie van Trias.

"Met zeven andere leden van de jeugdbeweging hebben we ervaringen uitgewisseld met jongeren van de plaatselijke boerenorganisatie Mviwamo", vertelt Ronald. "Eerlijk gezegd was ik onthutst door de harde levensomstandigheden op het Tanzaniaanse platteland. De regio waar Mviwamo actief is, werd twee jaar geleden geteisterd door extreme droogte. Meer dan 80 procent van de veestapel crepeerde, en dat in een gebied waar landbouw en veehouderij de enige inkomstenbronnen zijn!"

In zo’n situatie gaan zwakkeren als eersten kopje onder. Spijtig genoeg zijn dit meestal jongeren. Om de plattelandsvlucht te stoppen, besliste Mviwamo twee jaar geleden om een jongerenafdeling op te starten. "En het werkt!", reageert Ronald. "Noch ik, noch mijn reisgezellen hadden verwacht dat dit kleine clubje intussen zou uitgegroeid zijn tot een vereniging met meer dan duizend leden, en het aantal stijgt elke dag. Samen gaan de jongeren van Mviwamo hun uitdagingen te lijf. Zo hebben ze ons rondgeleid op een voorbeeldboerderijtje. Daar ontdekken de leden nieuwe landbouwtechnieken. Ze leren producten bewaren, om te vermijden dat de helft van hun oogst verloren gaat. En door kleine bankjes op te richten, voorzien ze jonge boeren van voordelige leningen", aldus nog Ronald.

Voor die jongeren is dat het verschil tussen honger lijden en een centje opzij leggen om studies te bekostigen. Met een gift zorg je ervoor dat Trias ook in de toekomst blijft bouwen aan de dromen van jonge boeren. Ook de kansarme jongeren in Tanzania vieren Kerstmis en Nieuwjaar. Met jouw gift kan je hen een onvergetelijk eindejaar bezorgen!

Maak nog voor het jaareinde je gift over. Vanaf 30 euro heb je volgend jaar recht op een fiscaal attest waardoor je tot de helft van je gift terugkrijgt!

Storten kan op rekeningnummer 736-3333333-89 met als (gestructureerde) mededeling: ***200/9200/00511***

www.triasngo.be

Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel