Een strengere wapenwetgeving ter discussie in het Vlaams Parlement

Op 29 mei stond het Vlaamse wapendecreet op de agenda van de subcommissie wapenhandel van het Vlaams Parlement. Vlaanderen wordt uitgedaagd om werk te maken van een vredeseconomie.


De wapenwetgeving is, in de nasleep van de politieke crisis over de levering van Waalse Minimi's aan Nepal, vijf jaar geleden geregionaliseerd. Er is tot op vandaag echter nog steeds geen Vlaamse wetgeving over deze materie. Hoewel het regeerakkoord voor de beleidsperiode 2004-2009 stelde dat werk zou worden gemaakt van een Vlaams wapendecreet, moeten de gewesten zich nog altijd beroepen op de federale wet.

De discussies over de vertaling van deze wet naar regionaal niveau, bieden politieke partijen de mogelijkheid om ook aan de inhoud van de regelgeving te sleutelen. sp.a / VlaamsProgressieven, het Vlaams Belang en Groen! grepen deze kans.

Het voorstel van sp.a / VlaamsProgressieven zet vooral in op transparantie. Het voorstel van het Vlaams Belang bevestigt en 'vervlaamst' de huidige federale wet. Het voorstel van Groen! bouwt scherpere garanties in op het vlak van respect voor mensenrechten, parlementaire controle en juridische aanvechtbaarheid van wapenleveringen.

De vredesbeweging had op de federale regelgeving heel wat aan te merken. Vooral het gebrek aan controleerbaarheid, de onduidelijke criteria en het feit dat ze juridisch niet aanvechtbaar is, stuit op kritiek. De organisaties pleiten voor het stopzetten van investeringssteun en steun voor onderzoek aan defensiegerelateerde projecten. De Vlaamse overheid wordt opgeroepen werk te maken van het stimuleren van een vredeseconomie.

“De controverse over de wapenleveringen aan Saoedie-Arabië via het Verenigd Koninkrijk hebben nog maar eens het belang van een duidelijke en strenge wapenwetgeving aangetoond. De huidige wetgeving biedt te veel ruimte voor politiek en commercieel gekleurde beslissingen. De besprekingen die nu worden opgestart in het Vlaams parlement bieden de kans om in de toekomst te voorkomen dat Vlaanderen of België blijft bijdragen tot het verergeren van gewapende conflicten en de schending van mensenrechten", aldus Inez Louwagie van Vredesactie vzw, die de besprekingen in de commissie volgde.

Lees ook het opiniestuk "Het nieuwe Vlaamse Wapendecreet: op of onder de tafel?" op www.vredesactie.be

Deel dit artikel