Eerste resultaten van de vastencampagne van Broederlijk Delen

De vastencampagne van Broederlijk Delen, die dit paasweekend werd afgesloten, levert vermoedelijk 3.672.290 euro op. Dit is 1,3% meer dan in 2006. De campagne liep van 21 februari tot en met zondag 8 april.

Onze campagne ging niet onopgemerkt voorbij. Met de verkiezing van de Burkinese boer Salif tot Manager van het Jaar kwam Broederlijk Delen verrassend uit de hoek. ‘De boodschap is duidelijk’, zegt Luc Claessens, directeur van Broederlijk Delen. ‘Afrika heeft talent. Talent en plannen om zelf werk te maken van de strijd tegen armoede en onrecht. Dat bewijzen onze partnerorganisaties elke dag opnieuw. Met de steun van duizenden vrijwilligers en schenkers in Vlaanderen geven we groepen mensen in het Zuiden de kans om hun eigen plannen te realiseren.’

Onze vrijwilligers namen allerhande initiatieven tijdens de campagnetijd. Misschien was je zelf getuige van de lancering van ons nieuwe actiemodel de Koffiestop. Op 1.172 plaatsen in Vlaanderen werden mensen uitgenodigd om in ruil voor een vrije bijdrage een (h)eerlijk kopje koffie te drinken. Op dit ogenblik staat de teller van de Koffiestop-inkomsten op 86.996 euro. 1.172 keer bedankt!

Het bedrag van 3.672.290 euro is een voorspelling op basis van de huidige resultaten. De reeds ontvangen giften werden aangevuld met een projectie. Die is gebaseerd op gegevens uit het verleden. ‘Dit cijfer ligt in de lijn van de verwachtingen’, zegt Peter Van Craenenbroeck, verantwoordelijke communicatie & fondsenwerving van Broederlijk Delen. ‘In 2006 zagen we een sterke groei van de eigen inkomsten. Een groei van 550.000 euro ten opzichte van 2005 (of 9%). De eerste resultaten van 2007 wijzen op een bevestiging van het goede resultaat van 2006. Dat is positief. Als nu ook de andere inkomstenbronnen deze trend volgen in de loop van het jaar, dan kan Broederlijk Delen zijn engagementen ten opzichte van 250 partnerorganisaties in 20 landen waarmaken en verder inzetten op sensibilisatie en educatie in Vlaanderen, en heeft het middelen voor lobbywerk rond belangrijke politieke thema’s.’

Voor meer inlichtingen:
- Peter Van Craenenbroeck – verantwoordelijke Communicatie & Fondsenwerving peter.vancraenenbroeck@broederlijkdelen.be
- Karel Ceule – persverantwoordelijke – karel.ceule@broederlijkdelen.be

Deel dit artikel