Energiehonger maakt dorstig

energie
[Foto: David Paul Morris/Bloomberg]
 

Energieproductie kan een ernstige bedreiging vormen voor de waterbronnen. Volgens een UN World Water Development Report nemen de kansen toe voor een serieus conflict tussen energieproductie, andere watergebruikers en milieuaspecten. Deze waarschuwing kwam er naar aanleiding van de jaarlijkse Wereldwaterdag, die dat jaar 'water en energie' als centraal thema had.Energie en water zijn sterk met elkaar verbonden: alle energiebronnen verbruiken water voor hun productieproces (extractie primair materiaal, koelprocessen, groei van gewassen voor biobrandstof, krachtcentrales,...).
Water is dus noodzakelijk voor energieproductie... er bestaat tot nog toe geen technologie die geen water vereist om energie aan te maken. Omgekeerd, wordt energie ook veelvuldig gebruikt om water beschikbaar te maken voor de mens (oppompen, transporteren, zuiveren, maar ook irrigatie,...).

Van alle watervoerende grondlagen op aarde wordt reeds 20% overgeëxploiteerd. Ondertussen neemt door groter wordende populaties, fabrieken, krachtcentrales en landbouw de vraag naar water continu toe.

Vandaag zijn er nog steeds 768 miljoen mensen die geen toegang hebben tot zuiver drinkwater en minstens 1,3 miljard mensen hebben een tekort aan elektriciteit. Het Internationale Energie Agentschap schat dat de energieproductie in 2035 20% van de globale waterbronnen in beslag zal nemen, ten opzichte van 15% in 2010. Gezien de stijgende water- en energievraag, wordt verwacht dat tegen 2050 meer dan 40% van de wereldbevolking in gebieden met ernstige waterstress zal leven.

 

Water is 'big business'


Een van de problemen is dat energie als 'big business" wordt aanzien en veel meer investeringen krijgt dan water. Langs de andere kant zetten we dan weer nieuwe methodes in die helemaal niet waterefficiënt zijn, zoals schaliegasprojecten en biobrandstof. Maar ook de gewone olieproductie levert significante risico's voor de waterbronnen.

Verder speelt het waterprijsbeleid ook een belangrijke rol. De reële waterkost (lees: de gevolgen) wordt nauwelijks in rekening gebracht, waardoor energieproducenten (maar ook gebruikers) niet worden aangemoedigd om zuinig om te gaan met water. Parallelle ontwikkeling van het water- en energiebeleid - en niet in isolatie van elkaar - is dus van cruciaal belang. De energie-industrie zou dit ook moeten doen door water in een strategische planning mee op te nemen, en zo de risico's te vermijden. Beperkte watertoevoer heeft reeds voor problemen gezorgd bij verschillende energieprojecten in meerdere landen, voornamelijk in Azië, maar ook in de VS.

Bronnen:

Deel dit artikel