EU-landen bezuinigen op ontwikkelingshulp

aidwatch_2010
‘Hulp is geen kwestie van liefdadigheid, maar is één van de motoren van herstel'

16 juni 2010 (MO) - Begin juni presenteerde Aid Watch zijn ‘Penalty against Poverty'-rapport. Het alarmerende rapport wijst de EU-landen erop dat ze hun vooropgestelde doelen voor ontwikkelingssamenwerking niet zullen halen. Zo kunnen ook de globale inspanningen om de Milleniumdoelstellingen te halen in het gedrang komen. Als elke lidstaat bezuinigt op hun budget voor ontwikkelingshulp, dan zal er een tekort zijn van 19 miljard euro. Lees het artikel van Mo*


Concord is de Europese federatie van Ngo's voor ontwikkelingssamenwerking van alle 27 EU-landen. Jaarlijks publiceren zij een rapport over de Europese Ontwikkelingssamenwerking.

Deel dit artikel