EU werkt aan Europese wapenindustrie

De Europese wapenbedrijven zullen opgetogen zijn: de EU-ministers van defensie zijn het eens geworden over een strategie voor de ontwikkeling van de Europese wapenindustrie: "spend more, and spend better".


Als je enkel de Belgische kranten zou openslaan, dan las je ernaast. 14 mei jl kwamen de EU- ministers van defensie samen om een strategie op te stellen voor de toekomstige ontwikkeling van de Europese wapenindustrie: een strategie met als einddoelstelling het opzetten van een sterke “defence technological and industrial base”*.

Wat wil nu de strategie: weinig verrassend is natuurlijk dat er meer investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling nodig zouden zijn: “spend more, spend better, and spend more together on defence R&T”. En natuurlijk worden de uitgaves van de EU naast die van de VS gezet. Maar in plaats van blij te zijn dat wij het met minder doen, wordt hier de verkeerde conclusie getrokken: het lijkt of men in een wapenwedloop zit met de VS. De andere uitgangspunten zijn samenwerking, competitie en de zogenaamde “security of supply”, wat wil zeggen dat je in tijden van oorlog zeker moet zijn dat je van andere EU-lidstaten militair materiaal zonder al te veel vragen kan geleverd krijgen. Een voorbeeld: ook al vind België de Britse oorlog tegen Irak niet gerechtvaardigd, het moet wapens blijven leveren aan de Britten.

De beslissingen van de ministers van defensie werden voorbereid door het Europees Defensieagentschap (EDA). Dit agentschap werd in 2004 opgericht om de samenwerking tussen lidstaten bij wapeninkoop en -ontwikkeling te versterken. (Meer info hier.) Het EDA past volledig in de opzet van een onafhankelijke Europese militaire politiek met een krijgsmacht die wereldwijd - zo nodig preventief en zwaarbewapend - op kan treden. Whitney, de baas van EDA stelt het zo: “to ensure that the men and women whom we deploy on operations have the best which world-leading technology can provide for them, and come home successful and safe.” (Website EDA, bekijk ook even de voorstellingsvideo van het EDA op dezelfde website) . Voor een zelfstandige Europese buitenlandpolitiek is een eigen defensie-industrie en bewapeningsagentschap onmisbaar. Mede daarom is het EDA opgericht en had het een prominente plek in de Grondwet gekregen. De grondwet kwam er niet, het EDA wel.

Het EDA, alhoewel een Europees agentschap dat valt onder de Raad, stelt zichzelf meer en meer op als een lobbygroep voor méér geld voor de wapenindustrie, méér geld voor onderzoek en ontwikkeling, verhóging van de militaire budgetten van de EU-landen, en dan vooral voor wapenaankopen, méér en gezamenlijk ...

En dat alles met bijzonder weinig democratische controle. Integendeel, vooral de wapenindustrie komt ruim aan bod bij het uitstippelen van het EU-beleid rond onderzoek en ontwikkeling, en ook het beleid van het EDA is sterk beïnvloed door de industrie (zie het rapport “defensieagentschap en militair onderzoek" op www.stopwapenhandel.org)

Over het Europees defensieagentschap wordt nauwelijks bericht in de media, in het parlement werd er nauwelijks over gedebatteerd. Weten onze parlementairen dat minister Flahaut wil dat we meer spenderen aan onderzoek en ontwikkeling? Had hij het mandaat om op die “raad” van ministers van defensie de strategie goed te keuren? Ook concrete zaken werden op 14 mei jl besloten. Zo is er de uitgaven van 55 mln Euro om nieuwe technieken te ontwikkelen om troepen te beschermen tegen onder meer mortieraanvallen en chemische, biologische of nucleaire aanvallen. Het gaat zowel om technieken om dergelijke aanvallen zo snel mogelijk te signaleren als om beschermende materialen. Dit fonds wordt ook door België gespijsd. Het is het eerste collaboratief onderzoeksprogramma van het EDA.

* Strategienota EU

Deel dit artikel