Europa kan wetteloosheid in Palestina en Israël stoppen!

Brussel, 9 november 2006 

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen organiseerden een vredespelgrimage in Israël en de bezette Palestijnse Gebieden van 20 tot 29 oktober. We verkenden de culturele rijkdom en religieuze verscheidenheid van de regio en maakten kennis met de harde politieke realiteit. Een van onze voornaamste vaststellingen is dat het conflict niet zwart-wit is, maar wel erg asymmetrisch. Palestijnse burgers worden systematisch aan geweld blootgesteld en collectief gestraft voor de aanvallen van de gewapende Palestijnse groeperingen.

Als bezettende macht is Israël gebonden aan het internationaal humanitair recht en moet het instaan voor de bescherming van de Palestijnse burgers. Israël weigert echter een onderscheid te maken tussen burgers en strijders en maakt alle Palestijnen tot mogelijk doelwit voor zijn aanvallen. Vooral in de Gazastrook is de situatie bijzonder zorgwekkend. Sinds de terugtrekking in september 2005 doodde het Israëlische leger meer dan 600 Palestijnen, waarvan de meerderheid burgers. Na de gevangenneming van een Israëlische soldaat in juni 2006, lanceerde het leger een nieuwe operatie. Het maakte gebruik van de media-aandacht voor de oorlog tegen Libanon om de wurggreep rond de Gazastrook te verstrakken.

Vorige week startte het leger een nieuwe operatie in Beit Hanoun om de infrastructuur van de gewapende groeperingen te vernietigen. Het gebruikte hierbij artillerie die veel schade aanrichtte en niet efficiënt is tegen de Qassamraketten. Het dieptepunt hiervan is de dood van twintig burgers op 8 november. De internationale gemeenschap, waaronder ook de Europese Unie en de Belgische regering, veroordeelde deze aanval sterk. Toch is dit geen geïsoleerd incident.

De afgelopen jaren voerde Israël het geweld tegen Palestijnse burgers sterk op. Daarom roepen Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen de Europese Unie en onze regering op om niet langer aan de zijlijn te staan.

Enkel druk van buitenaf zal voor een kentering zorgen. De Europese Unie mag niet langer accepteren dat Israël systematisch de Palestijnse infrastructuur, opgebouwd met Europees geld, afbreekt en een humanitaire ramp veroorzaakt in de Gazastrook. Israël ondermijnt hiermee bovendien zijn eigen veiligheid. De kans bestaat dat Hamas opnieuw zelfmoordaanslagen uitvoert. De Europese Unie moet duidelijk stellen dat veiligheid voor Israëlische burgers niet strookt met het gebruik van extreem geweld tegen Palestijnse burgers. De Europese lidstaten hebben een historische verantwoordelijkheid voor dit conflict en ze moeten hun taak opnemen.

Eerst en vooral moeten ze meer druk op Israël uitoefenen om zijn respect voor het internationaal humanitair recht af te dwingen. Deze druk is efficiënt, zoals de huidige reactie van de Israëlische regering uitwijst. Daarnaast moet de Europese Unie ijveren voor vredesonderhandelingen. Het doel van deze onderhandelingen is de oprichting van een leefbare Palestijnse staat, naast de stopzetting van het geweld aan beide zijden.

Monseigneur Michel Sabbah, Latijns patriarch van Jeruzalem en voorzitter van Pax Christi Internationaal, wees er tijdens ons bezoek op dat een oplossing mogelijk is. ‘Hiervoor moet de sterkste partij - Israël, gesteund door de VSA - echt vrede willen. Dit kan door een einde te maken aan de militaire bezetting van de Palestijnse Gebieden. De Palestijnse president Abu Mazen heeft geweld afgezworen als vorm van verzet, maar ook Hamas zou tot toegevingen bereid zijn, als begonnen werd met het opheffen van de bezetting en als de Palestijnen opnieuw een normaal leven konden leiden. De Arabische landen, Syrië inbegrepen, willen vrede sluiten met Israël. Voor elk van onze problemen is er een oplossing te vinden, als er een echte wil tot vrede zou zijn.’

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen menen dat de regio, meer dan ooit, behoefte heeft aan de steun van de Europese Unie. De recente oorlog tegen Libanon en het geweld in de Gazastrook tonen aan dat er dringend actie nodig is om de burgers te beschermen tegen de zware aanvallen van het Israëlische leger. Dit is ook in ons belang. Als de Europese Unie er niet in slaagt het tij te doen keren, dan zal de steun voor de gewapende groeperingen enkel toenemen. Zonder de bescherming van de staat doen burgers een beroep op parallelle autoriteiten om hun veiligheid af te dwingen. Dit is een patroon dat zich over heel het Midden-Oosten verspreidt en moet worden tegengegaan. Het is de rol van de Europese Unie om de verdere uitholling van het internationaal recht, die resulteert in volledige wetteloosheid, tegen te gaan.

Namens:
Agnes Pas – Voorzitster Broederlijk Delen
Jo Hanssens - Voorzitter Pax Christi Vlaanderen - 0499.19.66.52

Contactpersonen :
Brigitte Herremans, brigitte.herremans@paxchristi.be
Karel Ceule – Persverantwoordelijke Broederlijk Delen - 0476 33 02 21

Deel dit artikel