Europa moet een Palestijnse burgeroorlog voorkomen

Brussel- 13 juni 2007- Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen zijn bijzonder verontrust over het geweld in de Gazastrook, dat een ongezien hoogtepunt heeft bereikt. Ondanks het zevende bestand dat Fatah en Hamas in minder dan een maand afsloten, flakkerde het geweld afgelopen maandag op. Meer dan 35 Palestijnen, voornamelijk militanten, kwamen hier reeds bij om. Burgers komen in toenemende mate onder vuur te liggen.'Niemand in de Gazastrook waant zich nog veilig. We durven ons huis niet uitkomen, kunnen niet naar het werk, noch naar school', zegt Hossam, een Palestijnse mensenrechtenactivist. 'Dit is geen leven meer, maar een hel. Alsof het geweld waaraan Israël ons onderwerpt, nog niet genoeg is, barst hier nu ook een regelrechte oorlog uit tussen Hamas en Fatah uit. Hamas is vastberaden de controle over de veiligheidsdiensten te winnen, en Fatah is te zwak om stand te houden, maar probeert zich toch te verweren.'

Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen roepen minister De Gucht op om dringend actie te ondernemen in het kader van de Europese Unie (EU), om een burgeroorlog te voorkomen. 'Europa is zich bewust van het risico van een burgeroorlog en mag zich niet langer op de vlakte houden. Het kan hier een constructievere rol in spelen', zegt Brigitte Herremans medewerker van Broederlijk Delen en Pax Christi Vlaanderen. 'Commissaris voor buitenlandse betrekkingen Ferrero-Waldner wees vorige week in het Europees parlement op het gevaar van het uiteenvallen van de Palestijnse Autoriteit en feit dat radicale splintergroepen hierdoor zouden versterkt worden. Als de EU dit wil voorkomen, moet ze een coherenter beleid voeren.'

De isolatie van de Palestijnse Autoriteit werd niet herzien toen Fatah en Hamas in maart 2007 een regering van nationale eenheid vormden. 'De EU wil Hamas verzwakken. De boycot en de stopzetting van de directe hulp hebben gefaald en Hamas enkel versterkt', zegt Palestijns analist Ghassan Khatib. Volgens Israëlisch journalist Danny Rubinstein moet de boycot van de Palestijnse regering herzien worden. 'De boycot versterkt de bitterheid en de ellende en moedigt de ontwikkeling van radicale groeperingen aan. Niet alleen de Palestijnen, maar ook Israël zullen hiervoor de prijs betalen. Israël wou Hamas niet en krijgt nu al-Qai'da,' schrijft hij in Ha'aretz. Hij doelt hiermee op de opgang van fanatieke groeperingen in de Gazastrook.

'Europa raakt verstrikt in zijn beleid en moet een aantal knopen doorhakken', stelt Brigitte Herremans. Het mag niet langer één partij steunen en zo het conflict voeden. De EU gaat niet zover als de Verenigde Staten om militaire hulp aan de veiligheidsdiensten van president Abbas te verstrekken, maar steunt hem via onder meer het Tijdelijk Internationaal Mechanisme. Wil ze stabiliteit mogelijk maken, dan moet de EU haar relaties met de Palestijnse regering normaliseren en de directe hulp hervatten. Ze moet er alles aan doen om het onderlinge Palestijnse geweld, maar ook het geweld van het Israëlische leger en de raketten van Palestijnse groeperingen te stoppen. Een internationale vredesmacht kan hiervoor een uitkomst bieden. Ten derde moet ze Israël onder druk zetten opdat het aan zijn legale en financiële verplichtingen voldoet, en eerst en vooral de Palestijnse taksgelden terugstort en het akkoord over de bewegingsvrijheid (AMA) respecteert.

 

Deel dit artikel