Europa ondertekent controversiële handelsakkoorden met Latijns-Amerika


Op 11 december gaf het Europese Parlement na vier jaar onderhandelen zijn zegen over twee omstreden handelsakkoorden: het Associatieakkoord tussen Europa en Centraal-Amerika en het Vrijhandelsakkoord tussen Europa en de Zuid-Amerikaanse landen Colombia en Peru. Deze handelsakkoorden kregen felle tegenkanting van heel wat Europese en Latijns-Amerikaanse ngo's, vakbonden en andere sociale organisaties.
De akkoorden werden eind juni 2012 al ondertekend door de verschillende regeringen, maar moesten nog door het Europese Parlement geratificeerd worden. Verschillende organisaties uit de civiele maatschappij voerden maandenlang campagne op basis van kritische analyses, impactstudies en getuigenissen uit het Zuiden om het Europese Parlement wakker te schudden.

 

 

Bevolking en leefmilieu bedreigd

Tatiana Rodriguez van CENSAT, een partnerorganisatie van Broederlijk Delen in Colombia, lichtte op 29 februari 2012 tijdens een hoorzitting van het Europese Parlement  toe welke impact de akkoorden zouden hebben op de bevolking en het leefmilieu.
In oktober stuurden 160 organisaties uit Europa en Latijns-Amerika een gezamenlijke brief aan het Europees Parlement met de vraag om de vrijhandelsakkoorden niet te ratificeren. Het model van economische liberalisering, gevoed door dit soort handelsakkoorden, beschouwen ze als een ernstige bedreiging voor de regio op het vlak van lokale tewerkstelling, de arbeidsrechten en duurzame ontginning van de natuurlijke hulpbronnen.

Binnen het kader van de vrijhandelsakkoorden worden de betrokken landen opengesteld voor Europese investeringen van o.a. grootschalige mijnbouwbedrijven en andere megaprojecten die het leefmilieu en het grondgebied van inheemse en boerengemeenschappen bedreigen. Europese investeringen kunnen bovendien mensenrechtenschendingen in de hand werken doordat sociaal protest van vakbonden en sociale leiders onderdrukt wordt of doordat rurale gemeenschappen van hun gronden worden verjaagd om er plantages voor biobrandstoffen op in te richten.

 

 

Actievoerders ontgoocheld

De uiteindelijke ratificatie door het Europese Parlement riep heel wat debat en controverse op. Voor de campagnevoerders is het een zekere troost dat 147 parlementsleden tegen het vrijhandelsakkoord met Peru-Colombia stemden en 100 tegen het associatieakkoord met Centraal-Amerika. Respectievelijk 41 en 21 parlementairen onthielden zich van stemming.

Diverse netwerken die de onderhandelingen op de voet volgden, drukten hun ontgoocheling uit in een gezamenlijk persbericht (engels).

Zie ook:Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel