Europees akkoord financiële transactietaks - reactie 11.11.11


ftt goedgekeurd
[ill. Oxfam]


Zonet hebben 11 Europese landen, waaronder België, een akkoord gesloten over de invoering van een Europese financiële transactietaks vanaf 1 januari 2016. Een klein mirakel, gezien de tegenwind die er kwam uit de financiële sector.

In België gebeurde dat in het voorjaar van 2013 zelfs door Febelfin en de Nationale Bank over de zogenaamde kostprijs van de invoering van een tobintaks. 11.11.11 reageerde ook toen, en weerlegde de argumentatie. Ook in de andere Europese landen verweerden ngo's zich tegen het offensief. Uiteindelijk duurde het nog tot vorige week, na afwijzing van een Britse klacht door het Europese Hof, dat de weg vrij was voor een akkoord.


11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe:  "Dit is een historisch akkoord. Ngo's vechten al twintig jaar voor de invoering, dit is een belangrijke stap: voor het eerst is er een concrete datum waarop de taks in werking zal treden, 1 januari 2016."

"We blijven echter waakzaam. Een aantal elementen zijn nog niet bekend en de tegenstand ? met het VK op kop ? zal er nog alles aan doen om dit akkoord uit te hollen. Zo zouden er belangrijke uitzonderingen kunnen komen op de toepassing van de taks. We horen bv dat overheidsobligaties en een palet afgeleide financiële producten niet onder de taks zouden vallen. Met zo'n uitzonderingen zet je de deur open naar financiële constructies en ontwijkgedrag, en maak je de potentiële speculatie daar weer groter. Dat kan niet de bedoeling zijn."

Ook wat er zal gebeuren met de opbrengst van de transactietaks is nog onduidelijk. "Voor 11.11.11 is de FTT een belangrijk element in de bestrijding van ongelijkheid. Wij vragen al langer dat de middelen uit de financiële sector opnieuw geïnvesteerd worden in de maatschappij. In het sociale beleid, in de strijd tegen de klimaatsverandering, voor ontwikkelingssamenwerking. Dat zijn de terreinen die het meest te lijden hebben van de (door de financiële wereld veroorzaakte) economische crisis. Het is niet meer dan normaal dat zij ondersteund worden."

Contact: Hendrik Van Poele, persverantwoordelijke 11.11.11 - @hvanpoele


Meer info:


 Deel dit artikel