Europees migratieplan Migration Compact – reactie 11.11.11 – verontrustende shift

eu-plan vluchtelingen

Vandaag stelt de Europese Commissie het vluchtelingenplan 'Migration Compact' voor. Nog niet alle details zijn duidelijk, maar 11.11.11 waarschuwt er nogmaals voor dat ontwikkelingsgeld niet mag verschuiven naar grenscontroles en beveiliging of naar verdachte regimes, wat nu al dreigt te gebeuren in Soedan.

11.11.11 stelt zich ook vragen bij de juridische kant van het verhaal zowel als bij de conditionaliteit van het plan. 11.11.11 ziet een verontrustende shift van middelen voor uitdagingen in ontwikkelingslanden naar een Europese veiligheidsagenda.

Vandaag werd bekend dat de Europese Commissie 8 miljard voorziet aan hulp voor landen in Afrika en het Midden-Oosten die meewerken aan het inperken en terugnemen van migratie naar Europa. Het geld komt er niet zomaar, maar wordt gekoppeld aan specifieke voorwaarden. De stok en de wortel.

8 miljard, nauwelijks nieuw geld

11.11.11 vindt het positief dat de Europese Commissie geld voorziet om de enorme uitdagingen in enkele herkomstlanden aan te pakken: extreme armoede, voedselonzekerheid, gezondheidszorg, milieuproblemen,... De lijst is lang.

Toch waarschuwt de koepel van Vlaamse Noord-Zuidverenigingen er voor dat Europa met het geld niet de eigen veiligheidsagenda mag afkopen. “Met een camera aan de grens los je geen enkel structureel probleem op”, zegt 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. De koepel merkt bovendien op dat van de voorgestelde 8 miljard slechts 2 miljard nieuwe middelen voorzien zijn. De rest lijkt dus een heroriëntering van bestaande ontwikkelingsmiddelen.

Vanden Berghe: “Deze som komt bovenop het ontwikkelingsgeld dat Europese landen nu al aan opvang van vluchtelingen in eigen land mogen besteden. We zien hier – omwille van een Europees probleem – een zeer verontrustende shift van middelen.”

Terugname van migranten

In ruil voor de (al bij al niet zo nieuwe) middelen stelt Europa de uitgezochte herkomstlanden een pak voorwaarden. Landen die niet meewerken aan de Europese migratiepolitiek worden gestraft door te schrappen in hun ontwikkelingsbudgetten of via aanpassingen aan handelsverdragen. Dat internationale solidariteit daarbij gekaapt wordt door de vluchtelingenagenda en mogelijk eigenbelang stemt bijzonder triest. 11.11.11 verzet zich dan ook tegen deze vorm van conditionaliteit.

Bovendien zijn er ook ernstige ethische en juridische vragen te stellen bij de deal. Zo werd eerder al duidelijk dat de EU niet terugschrikt om samen te werken met regimes die het niet nauw nemen met de mensenrechten. Zo beloofde de EU camera’s, scanners en servers voor de registratie van migranten aan de voor oorlogsmisdaden gezochte Soedanese president Omar al-Bashir.

Voor haar nieuwe plannen laat de Commissie zich inspireren door de deal die het in maart met Turkije sloot. Meer en meer wordt duidelijk dat die deal op bijzonder wankele juridische schroeven staat omdat Turkije geen volledige bescherming geeft aan vluchtelingen onder de Conventie van Genève en dus niet beschouwd kan worden als een vellig land. Bij een kopie van die deal naar de landen die nu genoemd worden zal dit nog veel grotere juridische problemen geven. Kunnen we verwachten dat een land als Libië (dat de Conventie van Genève niet eens ondertekende) en nog steeds in oorlog verkeert een volwaardige bescherming zal geven aan vluchtelingen? Vraag is dus of Europa op deze manier niet medeplichtig wordt aan mensenrechtenschendingen.

Handelsakkoorden

In het nieuwe plan is ook sprake van het al dan niet opschroeven of terugschroeven van handelsvoorwaarden. Volgens 11.11.11 zal daar nog veel juridisch kunst-en-vliegwerk aan te pas moeten komen en riskeert de EU een berisping van de WTO. Bovendien zijn er in de lijst gekozen landen slechts drie landen waar aan de handelsovereenkomst geraakt kan worden. Enkel Ethiopië, Nigeria en Libië hebben een handelsregeling (of handelsregime) met de EU die herzien kan worden. Afrikaanse landen zullen zich hier hoe dan ook tegen verzetten.

Blauwe kaart

11.11.11 is ontstemd dat de EU de nood aan veilige en legale migratie kanalen blijft ontkennen. Een goed migratie- en grenzenbeleid biedt voldoende toegangswegen, voor mensen op de vlucht voor oorlog en vervolging, maar ook voor economische migranten. De aangekondigde upgrade van de blauwe kaart voor hoogopgeleide migranten zal ruim onvoldoende zijn. De oplossing mag zich niet beperkten tot het eenzijdig weg halen van hoogopgeleiden.

Vind je ook dat ontwikkelingsgeld niet mag verschuiven naar grenscontroles, beveiliging of verdachte regimes?

Geef 11.11.11 meer slagkracht, steun 11.11.11 vandaag nog

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10
11.11.11 DOOR:

Meer:

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels