Europese Commissie doet ultieme poging om ISDS aan boord te houden

De Europese Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan om de investeerder-staat geschillenregeling (ISDS) verteerbaar te maken en op te nemen in het handelsakkoord met de VSA (TTIP). Tegelijk weigert ze om het akkoord met Canada te amenderen.

11.11.11 vindt ISDS een gevaarlijk en overbodig instrument.

Aankondigingen maar nog geen concrete teksten

Op 18 maart stelde Europees Commissaris Malmström haar ideeën voor in de handelscommissie (INTA) van het Europese Parlement. Op 24 en 25 maart volgden de Europese ministers van handel tijdens een informele bijeenkomst in Riga. Volledig en gepubliceerd zijn de voorstellen nog niet. Bovendien werd de consultatievergadering met het Europese middenveld nog niet aangekondigd, al was dat in januari wel beloofd.

Overbodig en gevaarlijk

Met haar voorstellen bevestigt de Commissie alvast drie zaken.

  • Eén: dat de huidige teksten over ISDS zoals die terug te vinden zijn in de ontwerp-akkoorden met Canada en Singapore onvoldoende zijn om de belangen van overheid en de sociale en milieuregelgeving veilig te stellen.
  • Twee: dat de Commissie desondanks weigert om ISDS uit deze twee akkoorden te halen.
  • Drie: dat de Commissie nog steeds geen stevige argumenten heeft om het nut aan te tonen van ISDS in een akkoord met de VSA; Amerikaanse en Europese investeerders hebben immers voldoende toegang tot binnenlandse rechtbanken.

Een internationaal hof en beroepsinstantie

De twee belangrijkste voorstellen van de Commissie zijn de oprichting van een vast internationaal Hof voor investeringsgeschillen en de instelling van een beroepsinstantie. Hoewel deze twee voorstellen veel van de kritiek op de werking van de arbitragepanels zouden opvangen, behouden ze wel het principe dat buitenlandse investeerders zich - in tegenstelling tot binnenlandse investeerders en burgers- niet hoeven neer te leggen bij wettelijke en grondwettelijke maatregelen en gerechtelijke uitspraken. Integendeel, ze krijgen een hefboom om publieke maatregelen internationaal aan te vechten. Bovendien zal een beroepsinstantie niet veel verschil maken als ze bestaat uit dezelfde mensen als de arbitragepanels en zij zich enkel moeten baseren op de ruime rechten die de investeringsakkoorden aan buitenlandse investeerders verlenen. Het voorstel voor een internationaal Hof is overigens enkel een idee voor op de lange termijn.

Géén ISDS

11.11.11 blijft zich dus samen met de vakbonden, consumenten en milieu- en mensenrechtenorganisaties verzetten tegen ISDS. Verschillende multinationals slaagden er in het verleden al in via het systeem hun eigen wil op te leggen aan ontwikkelingslanden. Een trans-Atlantische ISDS zal hun positie (en die van burgers en wetgeving wereldwijd) enkel verder verzwakken. 11.11.11 kijkt alvast uit naar verdere consultaties van de Europese Commissie.

Marc Maes
Beleidsmedewerker handelsbeleid en campagne voedsel

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels