Europese Commissie mist doel in strijd fiscale fraude

geld-vergrootglas-detective

Nadat eind vorig jaar bekend werd hoe grote bedrijven erin slagen belastingen te vermijden, kon een politiek antwoord niet uitblijven. Op 18 maart lanceerde de Europese Commissie een eerste pakket maatregelen van dat 'Tax Transparency Package'.

Rulings blijven vertrouwelijk

Het pakket dat op 18 maart gelanceerd werd wil dat belastingadministraties in verschillende lidstaten over meer en betere informatie beschikken rond ruling of afspraken tussen bedrijven en de fiscus over hun belastingfactuur. Onder het voorstel blijven dergelijke rulings echter vertrouwelijke informatie wat het onmogelijk maakt voor burgers om regeringen en bedrijven ter verantwoording te roepen. Rulings zijn gangbare praktijk in de meeste lidstaten die het systeem al te vaak misbruiken als fiscaal snoepgoed voor bedrijven. Net daarom is het cruciaal dat die informatie openbaar is.

Naast openbare tax rulings, is ook land-per-land rapportage waarbij multinationals informatie moeten publiceren over elk land waarin ze zaken doen en belastingen betalen een noodzakelijke stap naar meer transparantie. Die stap wordt echter niet gezet.

Het huidige pakket is dan ook een gemiste kans. Nochtans vroeg 11.11.11, samen met heel wat andere Europese ngo’s, begin deze maand nog om ingrijpende hervormingen van de Europese belastingregels in een brief aan Commissievoorzitter Juncker. Daarin benadrukte we het belang voor publieke informatie en grotere aandacht voor de impact van Europese fiscale spelregels buiten de grenzen van de EU. Transparantie is niet alleen een cruciale eerste stap voor de EU, ook ontwikkelingslanden hebben er alle baat bij. Net daar is de impact van belastingontduiking en -ontwijking het grootste. Later dit voorjaar volgt een tweede kans wanneer de Commissie een meer gedetailleerd actieplan rond bedrijfsfiscaliteit voorstelt.

Welke concrete maatregelen bevat het Tax Transparency Package?

  • Automatische gegevensuitwisseling rond rulings. Nationale belastingadministraties zullen verplicht worden informatie over rulings uit te wisselen.
  • Een herziening van de Spaarrichtlijn die automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen lidstaten mogelijk maakt. Die richtlijn was aangepast in 2014 maar is al ingehaald door de razendsnelle ontwikkeling op vlak van gegevensuitwisseling binnen de OESO.
  • Een aantal goede voornemens op vlak van inspanningen binnen internationale fora rond transparantie, m.n. binnen de OESO, versterkte statistische analyses van fiscale fraude en een herziening van de Gedragscode voor Bedrijfsfiscaliteit

Jan Van de Poel
Beleidsmedewerker fiscaliteit en private sector

Vind je deze analyse een waardevolle bijdrage aan het publiek debat?

Steun 11.11.11 en stort vandaag nog een bijdrage

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels