Europese Investeringsbank moet steun aan dubieuze mijnbouwprojecten in Afrika stoppen.

Vorige week kondigde de Europese Investeringbank (EIB) aan dat ze het Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) gaat ondersteunen en bevorderen.. De Bank verklaarde dat ze zich engageert voor 'het bevorderen van goede transparantie en bestuur in alle projecten die ze financiert'. Sinds 2000 heeft de EIB al meer dan 700 miljoen euro in grootschalige mijnprojecten in Afrika gepompt.
Ngo’s staan positief tegenover de aankondiging van de EIB. Toch wijzen zij op de tegenstelling tussen IETI’s focus op ontwikkeling en transparantie en de realiteit van de leenpraktijken van de EIB. Specifiek verwijzen zij naar de recente controversiële EIB-lening voor een gigantisch mijnbouwproject in Congo dat berucht is om een gebrek aan transparantie en corruptie in zijn contractonderhandelingen.
In juli 2007 kende de EIB een lening van 100 miljoen euro toe aan het mijnbouwproject van Tenke Fungurume Mining sarl (TFM) in Congo. EIB-leningen in Afrika vinden plaats onder de Cotonou Akkoorden, met als doel 'het verminderen van armoede door middel van duurzame ontwikkeling'. De EIB beweert ook dat ze 'Europese Unie (EU) en internationale standaarden toepast in alle projecten die ze financiert'. De Tenke-lening is echter in scherpe tegenspraak met beide doelstellingen.

Desislava Stoyanova van de ngo-coalitie Counter Balance: Challenging the EIB, zegt:
'Dit was een zwaar controversiële beslissing, omdat het Tenke-contract destijds onderzocht werd door een interministeriële commissie die door de Congolese regering was opgericht om mijncontracten uit de oorlog en transitieperiode te herzien. Veel van deze contracten, dat van TFM inbegrepen, worden gekenmerkt door onregelmatigheden of onevenwichtigheden. Voorbeelden daarvan zijn een gebrek aan transparantie in de onderhandelingen en het toekennen van contracten, belangenverstrengeling, het niet juist onderzoeken van de waarde van Congolese ingebrachte activa en het opnemen van voorwaarden in de contacten die zeer nadelig zijn voor de Congolese staat.' De gebreken in de onderhandelingen en de voorwaarden van het Tenke-contract worden gestaafd door talloze onderzoeken en rapporten, zoals een juridische audit in opdracht van de Wereldbank.
Anne-Sophie Simpere, Amis de la Terre France zegt: 'Met het oog op de twijfelachtige geldigheid van het TFM-contract is de EIB-financiering een zwaar onverantwoordelijke onderneming. Het groeiende volume van EIB-leningen die aan projecten ver buiten Europa toegekend worden met het geld van belastingbetalers in de EU, maakt een veel scherpere controle op de activiteiten van de EIB noodzakelijk. Alleen ingrijpende hervormingen kunnen ervoor zorgen dat de EIB daadwerkelijk duurzame ontwikkeling buiten de EU zal bevorderen op transparante wijze”.

Judith Verweijen, Broederlijk Delen, voegt toe: 'EIB-steun voor een dergelijk controversieel project roept ernstige twijfels op over de belofte van de Bank om transparantie en goed bestuur in de mijnsector te bevorderen. De EIB en haar aandeelhouders, de EU-lidstaten, moeten beseffen dat het ondersteunen van EITI slechts een klein onderdeel kan zijn van een alomvattende strategie om transparantie en verantwoordelijkheid te versterken.'

De ngo’s doen een beroep op de EIB en haar aandeelhouders, waaronder België, om de nodige maatregelen te treffen om een betere controle uit te oefenen over de steun van de Bank aan projecten in de extractieve industrie buiten de EU. Ook roepen zij de Budget Controle Commissie van het Europees Parlement op om aandacht hieraan te besteden gedurende de bespreking van het jaarrapport van de EIB volgende week.

Deel dit artikel