Europese landen blazen hulpbudgetten kunstmatig op

PERSBERICHT
Vrijdag 11 mei 2007
Om 10u: International Press Centre, Résidence Palace, Bloc C, Zaal Maelbeek, Wetstraat 155, 1040 Brussel
 
 

Europese landen blazen hulpbudgetten kunstmatig op
Europese ngo’s eisen dat Europa zich aan beloftes houdt

 
Een week voor een bijeenkomst van de Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking hebben ngo’s over heel Europa scherpe kritiek geuit tegenover enkele belangrijke EU lidstaten. In 2005 beloofden de regeringen van de EU hun ontwikkelingshulp fors te verhogen. Volgens de officiële cijfers houden de meeste landen zich aan hun beloftes. Maar niet te vroeg gejuicht: de Europese regeringen blijven hun cijfers opsmukken. En België doet vlot mee. Bijna een derde van de ontwikkelingshulp van de EU lidstaten was geen échte hulp. In België gaat het om één vierde van de hulp.
 
Vandaag werd een speciaal rapport gelanceerd – Hold the applause! EU governents risk breaking aid promises – vanuit 1600 Europese ngo’s, verenigd in CONCORD, de Europese Confederatie van ngo’s voor hulp en ontwikkeling. Volgens het rapport zal een deel van de lidstaten de vooropgestelde beloftes niet kunnen waarmaken tegen 2010, tenzij ze hun budget voor ontwikkelingshulp fors verhogen.
 

Op maandag 14 mei om 8u30 organiseren de ngo’s een opvallende ‘line up’ van de Europese ministers van ontwikkelingssamenwerking, waarbij man en paard worden genoemd. Tien actievoerders zullen zich verkleden in de desbetreffende ministers. De tien karikaturen moeten de échte ministers confronteren met hun onvervulde beloftes. De bordjes met ‘Aid Offenders’ boven het hoofd van hun dubbelgangers moeten hen daaraan helpen herinneren.

Afspraak voor het gebouw van de Europese Raad, Justus Lipsius, Wetstraat 175, Brussel.

 
Europese regeringen blazen hun cijfers van ontwikkelingssamenwerking op met schuldkwijtscheldingen, vooral aan Irak en Nigeria. Ook het geld dat naar de opvang van vluchtelingen gaat en naar scholing van buitenlandse studenten wordt als ontwikkelingshulp ingeschreven. In 2006 bedroeg deze “non-hulp” niet minder dan 13,5 milliard euro, of bijna een derde van de Europese ontwikkelingshulp. België besteedde in 2006  één vierde van zijn ontwikkelingshulp aan schuldkwijtschelding en kosten voor de opvang van vluchtelingen.
 
Het ontbrekende geld zou de levens kunnen redden van 1400 vrouwen die elke dag sterven tijdens de bevalling, van 4000 kinderen die bezwijken aan diarree. 80 miljoen kinderen zouden eindelijk naar school kunnen. “Als de Europese regeringen dezelfde weg blijven bewandelen, zullen de arme landen tegen 2010 50 miljard euro minder ontvangen hebben dan beloofd werd,” zegt Lucy Hayes van Eurodad, het Europese Netwerk voor Schuld en Ontwikkeling.
 
“België doet volop mee aan het opsmukken van de hulpcijfers” zegt Han Verleyen van 11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging. “Ook in de Belgische ontwikkelingssamenwerking speelt het effect van de schuldkwijtscheldingsoperaties. Als je die buiten beschouwing laat, zie je dat de hulp de voorbije legislatuur niet gestegen is, ondanks de ronkende verklaringen van onze Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Armand De Decker”. Van de 0,61%,  0,53% en 0,40% van het BNI die hij in 2003, 2004 en 2005 voorstelde als uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking blijkt slechts 0,38% tot 0,40 % het etiket “echte hulp” te verdienen. De 0,50 die hij vandaag lanceert is er in de praktijk  ook maar 0,38% waard.”
 
Italië, Griekenland, Portugal en Spanje halen de Europese doelstelling om in 2006 0,33% van hun BNI aan ontwikkelingssamenwerking te besteden helemaal niet. Na aftrek van de “oneigenlijke hulp” blijven ook Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk achter op hun beloftes. “België haalt die Europese doelstelling wel. Ons land dreigt echter de eigen, ambitieuzere doelstelling te missen om in 2010 de 0,7% norm te halen” zegt Han Verleyen. “De (volgende) Belgische regering kan de cijfers niet eindeloos blijven opsmukken. Om de eigen  doelstelling te halen moeten ze dringend véél en écht geld op tafel leggen: er is meer dan 2,5 miljard nodig in 2010 om de doelstelling te halen. In 2006 zitten we nog maar aan een goeie 1,5 miljard. 326 miljoen euro daarvan was bovendien schuldkwijtschelding”. 
 

11.11.11 roept, samen met CONCORD, de EU regeringen op om:

  1. hun echte ontwikkelingshulp te verhogen
  2. ervoor te zorgen dat die hulp de armoede en de ongelijkheid vermindert
  3. stappen te nemen om hun hulp efficiënter te maken.  

Meer informatie: 
Sara Ceustermans, persmedewerkster 11.11.11, 0494 35 47 50
(vervangt Koen Stuyck tot 31-07-2007)   
Han Verleyen, medewerkster beleidsdienst 11.11.11, 0495 29 24 86

Rapport verkrijgbaar op aanvraag

Deel dit artikel