Europese ngo's organiseren 'Eurovision Aid Contest'

Op 18 mei organiseerden verschillende Europese ngo's een 'Eurovision Aid Contest' om te illustreren wat er in huis is gekomen van de beloofde hulp aan ontwikkelingslanden.

De artiesten, die elk een masker droegen met de afbeelding van een regeringsleider werden beoordeeld door een jury van Europese en ontwikkelingslanden.
Italië en Oostenrijk kregen een vermaning van de jury, terwijl Spanje en Zweden gehuldigd werden als koplopers in hulpverlening.

'Woorden, beloftes en dure eden zijn mooi, maar echte hulpengagementen zijn nuttiger voor de armen. Om een eind te maken aan armoede hebben we van landen zoals Italië minder parole en meer actie nodig', zei Noerine Kaleeba, de Oegandese voorzitter van ActionAid.

Deze actie komt er naar aanleiding van het jaarlijkse AidWatch rapport van CONCORD waaraan 11.11.11 actief meewerkt. In dat rapport wordt elk jaar een kwalitatieve en kwantitatieve balans opgemaakt van de ontwikkelingshulp in de EU.

Officiële hulpstatistieken laten zien dat Europa in 2008 0,4 procent van haar BNP uitgaf aan ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat er nog heel veel moet gebeuren willen Europese landen hun belofte om in 2010 minimaal 0,56% uit te geven aan ontwikkelingssamenwerking na komen. Bovendien laat het rapport van CONCORD, Lighten the load, zien dat vele Europese regeringen hun ontwikkelingsbudget vervuilen, waardoor het daadwerkelijke Europese hulppercentage uitkomt op 0,34%.

De discussie over de vervuiling van de hulpbudgetten is al lange tijd aan de gang. CONCORD vindt dat het hulpbudget van de EU wordt opgeblazen door de kosten voor de schuldkwijtschelding van leningen, voor de uitwisseling van studenten en voor de opvang van vluchtelingen uit ontwikkelingslanden toe te schrijven aan het ontwikkelingsbudget. Het rapport laat zien dat Europese landen hun ontwikkelingsbudget hierdoor met een totaal van 8 miljard euro aan hulp vervuilen, waardoor het totale hulpbedrag in 2008 neerkomt op 42 miljard euro in plaats van de officiële 50 miljard.

Het rapport stelt dat indien de EU blijft doorgaan in de huidige trend de misgelopen hulpgelden voor derdewereldlanden tussen 2006 en 2010 opgelopen zullen zijn tot 39 miljard euro.


Bekijk hier een verslag van de actie:


Deel dit artikel