Europese vredesmacht moet tot eind januari in Congo blijven

Brussel, 22 november 2006 – Broederlijk Delen, 11.11.11 en andere Europese ontwikkelingsorganisaties vragen dat EUFOR, de Europese vredesmacht, tot het einde van de democratische transitie in Congo blijft. Ze roepen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Europese Unie op om het mandaat van EUFOR in Congo te verlengen tot 31 januari 2007.

‘Het Congolese verkiezingsproces is nog lang niet afgelopen! De senaat, de provincieraden en de provinciegouverneurs moeten nog verkozen worden’, zegt Arnaud Gorgemans, directeur van het Europese ngo-netwerk EurAC. ‘De veiligheidssituatie, zowel in het oosten als in het westen van het land, vereist dat de Europese Unie de VN-vredesmacht voor Congo blijft bijstaan tot het democratiseringsproces voltooid is.’ EUFOR heeft zijn doeltreffendheid bewezen door een einde te stellen aan het bloedvergieten na de bekendmaking van de resultaten van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen, van 20 tot 22 augustus 2006.

De Belgische en Europese ngo’s stuurden observatoren naar alle provincies van Congo om de verkiezingen te observeren. ‘Een terugtrekking van de Europese vredesmacht eind november zou op onbegrip bij de Congolese bevolking stuiten’, aldus Marc-Olivier Herman van Broederlijk Delen, die aan de observatie deelnam. ‘Ook voor de Europese burger is deze beslissing onbegrijpelijk. De Europese Unie is de belangrijkste financier van de Congolese presidentsverkiezingen die bijna een half miljard dollar hebben gekost. Het zou onbegrijpelijk zijn als de EU nu het risico neemt om EUFOR terug te trekken.’

De senaatsverkiezingen moeten plaatsvinden op 29 december 2006, terwijl de gouverneursverkiezingen voorzien zijn voor 16 januari 2007. De nieuw verkozen president moet zijn ambt opnemen op 10 december 2006. Resolutie 1671 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 25 april 2006 vormt het wettelijk kader waarbinnen de Europese Interventiemacht de MONUC bijstaat. De gezamenlijke actie 2006/319/PESC van de Europese Raad van 27 april 2006 zette de EUFOR RDC-operatie in werking. Het juridische mandaat van deze actie loopt af op 30 november 2006. Op 29 september 2006 verlengde de Veiligheidsraad haar missie van de MONUC tot 15 februari 2007, twee weken na de voorziene afloop van het verkiezingsproces.

Voor meer informatie:
Marc-Olivier Herman, Broederlijk Delen, +32(0)478 28 80 47
Kris Berwouts, 11.11.11, +32(0)485 07 08 52
Arnaud Gorgemans, EurAc, +32(0)497 53 67 37

EurAc is het Europese Netwerk van ngo’s voor Centraal-Afrika. EurAC bestaat uit 44 lidorganisaties uit 12 Europese landen (Duitsland, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk, Italië, Noorwegen, Nederland, Verenigd Koninkrijk, Zweden en Zwitserland) die werken aan ontwikkeling en humanitaire hulp in Centraal Afrika.

Karel Ceule, persverantwoordelijke Broederlijk Delen, +32(0476) 33 02 21

Broederlijk Delen DOOR:

Deel dit artikel