Filipijnen sluit 28 mijnen en gaat voor groene jobs

De vervuiling door de ongebreidelde ontginning van deze mijn in Doña Remedios Trinidad heeft een desastreuze impact op meer dan duizend gezinnen in de omgeving

Februari 2017 lijkt het einde in te luiden van grootschalige mijnbouw in de Filipijnen. Op 2 februari kondigde de Minister van Milieu en Natuurlijke Rijkdommen Gina Lopez de sluiting of schorsing aan van 28 grootschalige mijnen en op Valentijsdag werden nog eens 75 vergunningen voor exploratie geschrapt.

Heuglijk nieuws voor de lokale bevolking en de Filipijnse mijnbouwactivisten. 11.11.11 steunt al 15 jaar, via 11.11.11-partner ATM, de strijd van gemeenschappen tegen roofbouw op hun bestaan en hun toekomst.

Farah Sevilla is beleidsmedewerkster van 11.11.11-partner ATM, de Alliantie tegen Mijnbouw. "We werken al een paar jaar samen met Gina Lopez, de huidige Minister van Milieu en Natuurlijke Rijkdommen (DENR). We wisten dat ze persoonlijk heel sterk begaan is met de natuur, en met de bevolking die lijdt onder grootschalige mijnbouwprojecten. Maar politiek blijft politiek, en de pro-mijnbouw lobby is heel sterk in dit land. We zijn dus verheugd dat Gina haar visie kan doordrukken: mijnbouw die het water vervuilt, mensen ziek maakt en honger brengt doordat mensen hun land verliezen, hoort niet thuis in dit land."

De minister weet van aanpakken. Amper een paar dagen nadat ze minister werd beval ze een grondige doorlichting van 41 grote metaalmijnen. Deze audit was al beloofd door de vorige regering maar daar kwam niets van terecht. Van die 41 mijnen worden er nu dus 23 gesloten, van vijf andere wordt de vergunning opgeschort.

Mijnbouw die het water vervuilt, mensen ziek maakt en honger brengt doordat mensen hun land verliezen, hoort niet thuis in dit land.Minister van Milieu en Natuurlijke Rijkdommen (DENR) Gina Lopez

De dag voor de persconferentie van de minister organiseerde ATM nog een mars naar DENR om de openbaarheid te eisen van de resultaten van de audit. Die werden immers al in oktober verwacht. We kunnen vermoeden dat de bedrijven er alles aan gedaan hebben om het proces te beïnvloeden, maar ook ATM greep de kans om een stevig dossier over de impact van mijnbouw over te maken aan DENR.

11.11.11 steunt ATM al van bij de start, omdat we geloven in deze brede alliantie van volksorganisaties, milieuorganisaties, kerkelijke groepen, enz.. in hun strijd tegen grootschalige mijnbouw die de leefomgeving verwoest.

Begin februari organiseerde 11.11.11-partner ATM nog een mars om te eisen dat de resultaten van de audit eindelijk openbaar zouden gemaakt worden

Zambales juicht

Na de bekendmaking van de resultaten reageerden heel wat mensen positief op de moedige beslissing van de minister, onder hen ook president Rodrigo Duterte en enkele leden van het Huis van Afgevaardigden.

Ook de lokale actiegroepen die gesteund worden door ATM zijn opgetogen. Benito Molino, voorzitter van de Concerned Citizens of Sta Cruz (CCO) in de provincie Zambales prees het besluit van Lopez.

"De mensen van Sta. Cruz, Candelaria en Infantes zijn enthousiast over de sluiting van vier grootschalige mijnbouwactiviteiten in onze provincie Pangasinan. Deze mijnen hadden nooit een vergunning mogen krijgen. CCO heeft na jarenlang campagne voeren eindelijk het gevoel dat de overheid onze klachten en grieven ernstig neemt. We hopen nu samen te kunnen werken om de fouten uit het verleden recht te zetten, en onze kwetsbare ecosystemen te herstellen."

Steun het werk van onze partners.

Omwille van verwerkingskosten, is het toegestane minimumbedrag € 10

De mijnbedrijven schieten met scherp

Zoals verwacht verwierp de Kamer van Mijnbouw het besluit van DENR. Zij beweren dat de klachten ongegrond zijn en dat de wetgeving gerespecteerd is. De minister zou 'incompetent' zijn en 'bevooroordeeld' tegen mijnbouw. Ze pakken uit met advertenties waarin ze de minister ervan beschuldigen enkel oren te hebben naar de argumenten van organisaties zoals ATM en ze wijzen op de 'honderdduizenden jobs' die verloren zullen gaan.

Enkele beelden van de mijnen die geschorst of gesloten worden.

Rechtvaardigheid

Farah: "We zijn die leugens en bedreigingen van de mijnbouwbedrijven gewoon. Het is altijd hetzelfde liedje. Onze studies wijzen uit dat mijnbouw voor slechts 0.6% van de werkgelegenheid instaat en dankzij vrijstellingen van belastingen nauwelijks bijdraagt aan de schatkist. Trouwens, de jobs die verloren gaan kunnen opgevangen worden door in te zetten op herstel, landbouw en ecotoerisme."

Deze gedenkwaardige beslissing voelt als een overwinning voor de bevolking die jarenlang de gevolgen heeft gedragen van mijnbouw. Zij hebben barricades opgezet, petities ondertekend, rechtszaken aangespannen en gelobbyd bij diverse overheden om de mijnbouw in hun regio stop te zetten. Sommigen hebben zelfs hun leven gegeven voor deze zaak, velen werden bedreigd omdat ze zich inzetten om hun land en milieu te beschermen. Voor hen is dit een overwinning van de rechtvaardigheid.

Na de mijnbouw

In Zambales had DENR in juli 2016 de vergunning voor mijnbouw ingetrokken. Toch zullen de gevolgen nog lang voelbaar zijn. Bij een terreinbezoek in april 2016 was ik getuige van de enorme destructieve impact van nikkelmijnbouw: verontreinigde rivieren, een verstroorde waterhuishouding, gerooide bossen, ge-erodeerde gronden,. Het toxisch mijnafval kan het grondwater nog lange tijd vervuilen met kwalijke gevolgend voor landbouw en visserij.

Naast de negative impact op de bestaanszekerheid zijn er ook ernstige gevolgen voor de gezondheid. De medische centra van Sta. Cruz rapporteerden acute infecties aan de luchtwegen als de belangrijkste ziekte tussen 2002 en 2011. Zij concludeerden dat de mijnbouw verantwoordelijk is voor een verdriedubbeling van ziektes aan de luchtwegen, huid en urinewegen.

De beslissing om de mijnbouw nu stop te zetten zal pas een echt succes worden wanneer land en water worden gesaneerd en voldoende is hersteld.

Getuigenissen uit Zambales

Visser Herman Malong, na het vernemen van het goede nieuws:

"We zijn blij dat de mijnbouw tot stilstand wordt gebracht, maar tegelijk vrezen we dat bedrijven nieuwe terreinen zullen verkennen. We zijn ook bang dat er bij regenweer opnieuw een modderstroom uit de heuvels naar beneden komt en onze rivieren en kust zal vervuilen. Door de erosie overstromen onze rivieren als het regent, en dat maakt het moeilijk om te vissen. Op dit moment moeten we uitwijken naar andere steden en provincies om te vissen."

Boer Ed Morano voegt eraan toe:

"We zijn zo blij en dankbaar voor de officiële sluiting, maar dat zal niet volstaan. We eisen een volledige compensatie van alle schade die we hebben geleden. Onze rijstvelden blijven onproductief, de oogsten vallen tegen. We verwachten concrete acties van de overheid. Herstel van alle dicht-geslibde landbouwgrond is een must."

De Caraga Region in Mindanao bestaat uit 5 provincies. Samen vormen ze het centrum van de mijnbouw. Meer dan de helft van de grootschalige mijnbouwprojecten in de Filipijnen bevinden zich hier. 

Emma Hotchkiss van Baywatch Foundation uit de provincie Surigao del Sure:
"De mijnbedrijven hebben hier constant de wet overtreden. Hun bulldozers vernielden onze gronden, en ze verscheepten de mineralen rechtstreeks naar China. In een aantal dorpen in Carrascal is er geen water meer. Gina Lopez kwam hier eind januari de mijnregio's bezoeken, na afloop zei ze 'Oh my God, it's absoluterly crazy'."

Nieuwe mijnbouwWet is cruciaal

Na de moedige beslissing van minister Lopez wacht er nog heel wat werk. Ongetwijfeld zullen de bedrijven in beroep gaan en nieuwe mijnprojecten verkennen. Het is dan ook van cruciaal belang dat er een nieuwe mijnbouwwet komt. Het probleem zit immers niet enkel in het laten naleven van de wet, de mijnbouwwet van 1995 zelf vormt een groot probleem.

ATM heeft daarom zelf een alternatief uitgewerkt, dat via bevriende parlementsleden in een wetsvoorstel gegoten is. Deze wet stelt een 'rationele mijnbouw' voor, op basis van een nationaal plan voor duurzame industrialisatie, en dus niet als export. Er dient rekening worden gehouden met goed gedefinieerde 'No Go-zones', waar geen mijnbouw mag, en de lokale gemeenschappen moeten inspraak hebben over de toewijzing van vergunningen. Deze wet wordt nu besproken in de bevoegde commissie.

Maar er ligt ook een voorstel op tafel om de mijngebieden nog uit te breiden en het vergunningsproces te vereenvoudigen. De positie van de voorzitter van de commissie is duidelijk: hij legde zelf een voorstel op tafel om de mijnbouw te promoten. De goedkeuring van een nieuwe wet op het beheer van mineralen zal dus tijd vergen. ATM blijft hierop inzetten.

Publieke aandacht

Een ander positief gevolg van het besluit van de minister is de publieke aandacht voor de mijnbouw. Uit de vele reacties blijkt dat mensen zich meer bewust worden van de problematische gevolgen van mijnbouw. Door het publieke debat krijgen de mijnbouwactivisten meer kansen om hun stand-punten kenbaar te maken.

Steun voor het beleid van de onverzetbare Lopez is absoluut nodig. Haar machtige tegenstanders zijn meer dan ooit vastberaden om haar een hak te zetten.

Kris Vanslambrouck
Inhoudelijk medewerker partnerwerking Azië

11.11.11 DOOR:

Bekijk het overzicht van de mijnen die geschorst of gesloten worden

 

Deel dit artikel

       


Gerelateerde artikels