Filipijnse partners hebben grootste noden opgelijst

trias kinderenDe Filipijnse gebieden die getroffen werden door de tyfoon Haiyan, maken zich stilaan klaar voor de heropbouw. De partners van Trias die actief zijn in de provincie Antique hebben hun eerste noden kenbaar gemaakt.
De microkredietbank Ashi, die ondernemende vrouwen aan kleine leningen helpt, vraagt hulp om 320 zwaar getroffen leden te ondersteunen. Door goedkope kredieten te verschaffen, wil Ashi ertoe bijdragen dat deze mensen straks weer een dak boven het hoofd hebben. Op die manier kunnen ze ook een aantal bedrijfsactiviteiten heropstarten.

 

Als netwerkorganisatie wil Afon in diverse gemeenten workshops organiseren zodat herstelplannen kunnen opgemaakt worden. Prioritaire aandacht zal ongetwijfeld gaan naar de heropbouw van de volledig vernielde woningen. Ook het kantoor van Afon zelf moet hersteld worden zodat de organisatie weer op volle toeren kan draaien om de sociaal-economische ontwikkeling in Antique te coördineren.

Process dringt aan op de levering van bouw- en ander materiaal ter ondersteuning van biologische boeren in het kustgebied. Ze hebben nood aan kredieten voor de aankoop van zaad en meststoffen, zodat ze hun activiteiten opnieuw kunnen lanceren. Ook is er geld nodig voor de schoonmaak van irrigatiekanalen.

De ledenvereniging Insol ondersteunt een brede waaier van kleine ondernemers. Deze organisatie zoekt fondsen voor de meest noodzakelijke herstellingen aan kleine bakkerijen, stallen, opslagplaatsen, enzovoort. Hetzelfde geldt voor ADF, een partner van Trias die boeren en ondernemers helpt om hun kwaliteit en prijszetting te verbeteren. Zo helpt ADF bootjes herstellen van ondernemers die actief zijn in het ecotoerisme.


Deel dit artikel