Filippijnse partner Broederlijk Delen wint KBS-prijs

Het Fonds "8 Septemberprijs" van de Koning Boudewijn Stichting, genoemd naar de internationale dag van de strijd tegen het analfabetisme, reikt om de twee jaar een prijs uit aan initiatieven, personen of centra die zich uitzonderlijk verdienstelijk maken op het gebied van alfabetisering.


De prijs beloont een vernieuwend initiatief uit een ontwikkelingsland, dat rechtstreeks de doelgroep ten goede komt en werkt rond de problematiek van het analfabetisme in een ruime en actuele interpretatie.

Omdat deze prijs in 2005 voor de laatste keer wordt uitgereikt, heeft het Fonds besloten om twee initiatieven te belonen: een hoofdprijs van 25.000 euro en een tweede prijs van 10.000 euro. De ACPC (Asian Council for People’s Culture) heeft de hoofdprijs gewonnen.

ACPC is een Filippijnse ngo, die zich in inzet voor gemeenschapsopbouw en versterking van de inheemse gemeenschappen via het opzetten van scholen voor inheems onderwijs in verschillende regio’s in de Filippijnen.Meer informatie over ACPC is te vinden op hun website: www.acpc.ph.

Broederlijk Delen werkt samen met deze organisatie omdat we vinden dat onderwijs en zeker cultureel aangepast onderwijs, ontwikkeling IS. Hierbij sluiten we aan bij de tweede Millennium Doelstelling: universeel lager onderwijs voor iedereen Onderwijs creëert kansen voor mensen om armoede en ziektes te bestrijden. Daarnaast geeft onderwijs mensen een sterkere stem in de samenleving; in hun eigen gemeenschappen en geeft gemeenschappen als geheel een sterkere stem in hun (nationale) samenleving en ook internationaal. Dit geldt zeker voor inheemse gemeenschappen en niet alleen in de Filippijnen. Deze gemeenschapsversterking is voor Broederlijk Delen de hoofdreden om initiatieven rond inheems onderwijs te ondersteunen.

Het dossier voor de 8 September prijs is opgemaakt en ingediend in samenwerking met Broederlijk Delen: de diensten Partnerwerking en Communicatie en het steunpunt Filippijnen. In het komende Vice Versa jaar staat de achtste Millennium Doelstelling, een globaal partnership, centraal. Dit illustreert de campagnevideo aan de hand van het voorbeeld van de Filippijnse bananenboeren in Sibulan. Dit zijn twee voorbeelden van wat dit internationaal partnership kan inhouden en kan bereiken.

Zoals Al Santos, directeur van ACPC, het heeft samengevat: " Congratulations to all of us ! ".

De uitreiking van de 8 septemberprijs zal waarschijnlijk plaatsvinden in het voorjaar van 2006.

Deel dit artikel