Financiële transactietaks: de kans op een slappe versie blijft groot

Euro logo en munten
Gisteren kwamen de Europese ministers van Financiën bijeen om de mogelijke invoering van een financiële transactietaks (FTT) te bespreken. Op tafel lag het voorstel van de Europese Commissie. Zoals we eerder al meldden pleiten 9 landen, waaronder België, ervoor om snel werk te maken van de invoering van een FTT. Een eis die ondersteund wordt door een brede internationale coalitie van meer dan 70 nationale en internationale ngo's en vakbonden.


De vergadering, die integraal te bekijken is op de website van de Europese Raad (een samenvatting vind je hier), leverde geen tastbare resultaten op. Veel verder dan een uiteenzetting over de standpunten van een aantal landen kwam men niet. Hoewel de discussie vrij hoog op de Europese agenda blijft - het Deense voorzitterschap heeft enkele vergaderingen aan het voorziene schema voor discussie over de FTT toegevoegd - zien we toch enkele zorgwekkende trends.

De kans is immers reëel dat men toch een compromis zoekt op laag niveau om de Britten er bij te kunnen houden. Zo zou men in navolging van de Britten een soort stamp duty kunnen invoeren op het niveau van de hele Europese Unie. Het blijft verder ook onduidelijk of en wie uiteindelijk zou te vinden zijn voor een straffere FTT op sub-EU niveau (bijv. enkel in de eurozone of via zgn. 'enhanced cooperation'). De discussie zou zeker ter beslissing moeten komen op een volgende vergadering van de Europese ministers van Financiën voor het einde van het Deens voorzitterschap. De commissie zal daarvoor nog bijkomende technische argumenten uitwerken.

11.11.11 blijft samen met haar internationale partners druk zetten om een afzwakking tegen te houden en het gebruik van de opbrengsten voor ontwikkeling en de gevolgen van de klimaatverandering te garanderen.


Deel dit artikel