Geef Syrische vrouwen een stem in de vredesgesprekken

syrie conferentie montreux oxfamactie[Foto: Oxfam voert actie in Genève om aandacht te vragen voor vrede in Syrië.©Maria Christina Travaglio/Les Studios Casagrande]

De hoop van miljoenen Syriërs is gevestigd op de vredesconferentie die vandaag start in Genève. De kans op een echte oplossing is het grootst als ook Syrische vrouwen en middenveldorganisaties een plek aan tafel krijgen.De vredesgesprekken die vandaag van start gingen, moeten het leven van de Syrische burgers veranderen. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 2,3 miljoen Syriërs de grens over gevlucht en naar schatting 9,3 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig in Syrië zelf.

Shaheen Chughtain, Oxfam-adviseur humanitaire hulp en veiligheid: " De onderhandelingen zullen niet alles in één dag oplossen, maar moeten wel tot een duidelijk stappenplan leiden om uit de crisis te geraken. De tijd zal snel voorbijgaan deze week. [...] Wat er ook voortkomt uit de discussies, er moeten stappen gezet worden om het lijden van de Syrische bevolking te verlichten en aan hun humanitaire behoeften te voldoen, dit mag geen voorwerp van onderhandeling zijn. [...] Een gezamenlijke en systematische aanpak is cruciaal om een einde te maken aan de marginalisering van de vredelievende Syrische meerderheid. Anders gezegd moeten vrouwen en middenveldorganisaties echt betrokken worden in de onderhandelingen – en niet in de steek gelaten worden."

 

Middenveld


Het Syrische middenveld moet ook betrokken worden bij de uitvoering van de onderhandelde akkoorden. Ze moeten mee de wapenstilstanden en schendingen van de mensenrechten monitoren. Ze moeten betrokken worden bij de verzoeningspogingen en er mee voor zorgen dat de wet wordt nageleefd.

Enkel zo kan gegarandeerd worden dat de uiteindelijke beslissingen door een groot publiek en op de lange termijn gedragen worden. Alle overheden en instellingen die bij het conflict betrokken zijn en alle partijen die willen meewerken aan de wederopbouw van Syrië moeten bij de vredesonderhandelingen betrokken worden. De internationale gemeenschap mag de onderhandelingen niet ondermijnen en de aanwezige partijen moeten volledig stoppen met het leveren van wapens die het conflict verergeren.
 
BRON: Oxfam Solidariteit

Deel dit artikel