Geen economisch model zonder coöperaties

De Europese koepel van coöperatieve ondernemingen heeft donderdag in Brussel het Internationaal Jaar van de Coöperatie op gang geschoten. "We moeten onszelf beter promoten bij het brede publiek", luidde het.

Over de diverse sectoren heen zijn de coöperaties in Europa goed voor 5,4 miljoen werknemers, 123 miljoen leden en 160.000 ondernemingen. Volgens recent onderzoek zijn er wereldwijd drie keer meer leden van coöperaties dan individuele aandeelhouders.

"We bevinden ons op een historisch keerpunt", zegt Felice Scalvini, co-voorzitter van Cooperatives Europe. "Ons economisch model mag niet enkel aangestuurd worden vanuit winstbejag. De huidige crisis toont duidelijk de weerbaarheid van de coöperatieve sector aan. In alle maatschappelijke domeinen spelen we een vooraanstaande rol."

Alleen al in de Europese landbouwsector zijn 38.000 coöperatieve ondernemingen actief. Om hun innovatieve kracht in de kijker te plaatsen, reikt de koepelorganisatie Copa-Cogeca in juni voor het eerst de Award voor Coöperatieve Innovatie uit.

"Landbouwcoöperaties zorgen ervoor dat boeren hun producten kunnen verkopen en dat ze toegevoegde waarde kunnen creëren. Verder beschermen coöperaties hun leden tegen risico's en maken ze onderzoek en innovatie betaalbaar", aldus Pekka Pesonen, secretaris-generaal van Copa-Cogeca.

Dat de Europese Commissie in haar voorstellen voor een nieuw landbouwbeleid aandacht heeft voor de rol van coöperaties, stemt Pesonen tevreden. "Het is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat onze coöperaties weerwerk kunnen bieden tegen de concentratievorming in de distributiesector", luidt het.

Als agri-agency van de Boerenbond is Trias geworteld in coöperatieve landbouwmiddens. Als logisch uitvloeisel is de versterking van ledenorganisaties en coöperaties in het Zuiden een absolute topprioriteit in alle interventiezones, verspreid over Azië, Afrika en Latijns-Amerika.

Trias investeert ook in de uitwisseling van kennis en ervaring tussen coöperaties in Noord en Zuid. Een voorbeeld hiervan zijn de contacten tussen de Vlaamse zuivelcoöperatie Milcobel en de zuiveltak van Unicafes, een Braziliaanse koepel van landbouwcoöperaties. Wereldwijd zijn de uitdagingen voor familiale boeren die opereren in groepsverband grotendeels gelijklopend.

Meer informatie over het Internationaal Jaar van de Coöperatie: www.2012.coop
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel