Geen nieuwe oorlog in het Midden-Oosten

Kerstoproep van intal, Vrede vzw en Vredesactie


In westerse politieke kringen wordt openlijk gesproken over een mogelijke militaire interventie als reactie op het geweld in Syrië en/of de vermeende kernwapenambities van Iran. Beide landen kregen al een batterij sancties over zich heen.

Frankrijk, de belangrijkste Europese wapenleverancier van Arabische autoritaire regimes van de afgelopen jaren, pleit voor een "beveiligde zone voor de bescherming van burgers" in Syrië en sluit andere vormen van militaire interventie niet uit. Op aangeven van de Verenigde Staten speelt Turkije, dat het zelf niet nauw neemt met de mensenrechten van opposanten, een voortrekkersrol om de druk op Syrië op te voeren. Volgens onbevestigde berichten worden opstandelingen vanuit het buitenland bewapend waardoor het geweld alleen maar kan toenemen.

De Israëlische regering dreigt met militaire actie tegen Iran, daarin gesteund door een deel van de politieke top in Washington. Israël is zelf een nucleaire macht die - in tegenstelling tot Iran - weigert het non-proliferatieverdrag te ondertekenen. Het laatste rapport van de IAEA levert nog altijd geen bewijs dat Iran een programma heeft lopen voor nucleaire wapens.

Er is een band tussen de aanpak van Syrië en Iran: het streven naar een verandering van regime in Syrië hangt samen met de Israëlisch-Amerikaanse agenda om het Iraanse regime te verzwakken. En natuurlijk zijn economische en geostrategische belangen in de regio van het Midden-Oosten nooit ver weg.

Het is duidelijk dat een militaire interventie tegen een of beide landen uitermate destabiliserende gevolgen zal hebben voor de hele regio: Libanon, Palestina, Irak,... Na Afghanistan, Irak en Libië moet er alles aan gedaan worden om een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te vermijden.

 

Ondergetekende organisaties:

  • verzetten zich tegen elke militaire interventie tegen Syrië en Iran en tegen sancties die in de eerste plaats de gewone bevolking treffen
  • veroordelen buitenlandse acties om de betrokken landen te destabiliseren, ondermeer door de oppositie te bewapenen
  • erkennen dat elk volk in Syrië en Iran het recht heeft op een vreedzame, democratische samenleving waar de mensenrechten worden gerespecteerd
  • veroordelen elk gewelddadig optreden tegen ongewapende burgers die vreedzaam demonstreren
  • vragen dat ernstig werk wordt gemaakt van bemiddeling en dialoog, bijvoorbeeld zoals voorgesteld door de ALBA-landen en de BRICS-landen
  • vragen dat er alles aan gedaan wordt om de Conferentie over een Kernwapenvrij Midden-Oosten (2012, Finland) te doen slagen, zodat een resolutie van 1995 in het kader van het non-proliferatieverdrag eindelijk wordt uitgevoerd

 

intal, Vrede vzw, Vredesactie,
De initiatiefnemers van deze oproep
(organisaties die deze oproep wensen mee te ondertekenen kunnen dat via een bericht naar
vrede@vrede.be)

Vrede DOOR:

Deel dit artikel