Geslaagde oogsten voor Robert, landbouwer in Belladère (Haïti)

In de regio Belladère-Croix Fer in Haïti zet PROTOS zich in voor een betere toegang tot drinkwater en sanitaire voorzieningen, maar ook voor meer voedselzekerheid. We spraken met Robert Odens, een gedreven landbouwer en voorzitter van het beheerscomité dat een lokale 'boutique d'intrants' uitbaat. Dat is een winkel waar je materiaal kan kopen om aan landbouw te doen: van zaaizaden tot bodemverbeteraars en mest.

robertRobert vertelt dat er enkele jaren geleden geen water in de nabijheid was. Het enige beschikbare water was dat van een rivier. Niet geschikt als drinkwater, maar er waren geen andere opties. Verschillende lokale en internationale organisaties hebben gezocht naar een oplossing, maar die kwam er pas in 2011, met medewerking van PROTOS.

"We hadden ook geen irrigatiekanalen, behalve in de regio van Croix Fer. De kanalen waren in slechte staat en er was veel waterverlies. Onder begeleiding van PROTOS werden kanalen gegraven en werd alles gecementeerd, waardoor de irrigatie nu veel efficiënter is. De impact van de verschillende waterwerken is positief op verschillende niveaus. De kinderen verspillen bijvoorbeeld geen tijd meer om water te halen en kunnen vaker naar school. De oogsten zijn een pak beter en de opbrengsten hoger, waardoor we het schoolgeld van de kinderen kunnen betalen. En vroeger weken veel inwoners uit naar de Dominicaanse Republiek – Belladère en Croix Fer liggen vlakbij de grens – aangezien de landbouwproductie slecht was. Die migratie gebeurt nu veel minder."

Robert is altijd landbouwer geweest en moest vaak afrekenen met een mislukte productie door een gebrek aan water. Maar om aan landbouw te doen heb je meer nodig dan enkel water... "Voor zaaigoed of meststoffen moest ik naar de Dominicaanse Republiek. Dankzij de 'boutique d'intrants' die ik mee uitbaat, hebben landbouwers nu alles in de nabijheid. De risico's op slechte oogsten zijn sterk verminderd."

Dulus dominicusAangezien Belladère en Croix Fer aan de grens liggen, ondervindt de regio de invloed van de politiek van de Dominicaanse Republiek. Dat land subsidieert de landbouw, met heel concurrentiële prijzen tot gevolg. In Haïti – gelegen op de andere kant van het eiland – zijn het de 'Madames Sara' (*) die de prijzen bepalen. Dit zijn rijke vrouwen, die in grote hoeveelheden producten inkopen en zo zelf de boeren onder druk zetten. "Ik vind dit geen goed systeem. Wij, landbouwers, hebben een zwakke positie. We zijn genoodzaakt onze producten zo snel mogelijk te verkopen, want we hebben geen middelen om ze te stockeren. De Madames Sara weten dat we niet veel keuze hebben, en dus betalen ze ons steeds een erg lage prijs."

Of Robert een tevreden man is? "Onze productie ligt hoger en dankzij de vormingen weten we meer over landbouw: wanneer we best zaaien, hoe we onze productie kunnen diversifiëren... En toch ben ik maar voor de helft tevreden. Op vlak van commercialisering en verkoop is er nog heel wat werk. Maar we zijn op de goede weg!"

 

(*) Madames Sara. Een 'sara' is een vogel die veel kwettert en lawaai maakt. De rijke vrouwen zijn naar de vogel genoemd, omdat ze veel babbelen, aldus Robert.

Deel dit artikel