Geweld tegen vrouwen in conflictsituaties neemt vele vormen aan

De verhalen over de zeer wrede verkrachtingen in Oost-Congo raken stilaan meer bekend in het Westen. Verkrachting als oorlogswapen is een oud fenomeen, maar het werd pas voor de eerste maal wereldnieuws tijdens de oorlog in de Balkan in de jaren ‘90. Maar geweld tegen vrouwen in landen in conflict of post-conflict fase kan vele vormen aannemen. Het is dan ook belangrijk dat de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes de verschillende facetten integreert om de slachtoffers zo goed mogelijk bij te staan.

In Congo en in vele andere landen in (post-)conflict zijn verschillende internationale en lokale organisaties actief rond het thema geweld tegen vrouwen en meisjes. In vakjargon wordt dit geweld ook wel sexual and gender-based violence genoemd. Het kan dan gaan over seksueel geweld, maar ook fysiek en psychisch geweld vallen hieronder, evenals alle andere soorten geweld en agressie die specifiek gericht zijn tegen vrouwen en meisjes, omwille van hun vrouw-zijn.

Een jaar geleden verenigden internationale ngo’s die actief zijn rond het thema geweld tegen vrouwen in conflict, zich in de Ad Hoc Working Group on Violence against Women in Conflict te Brussel. Bedoeling van deze werkgroep is enerzijds tot een betere coördinatie te komen van de verschillende initiatieven, anderzijds om er bij de EU-instellingen op aan te dringen om van het geweld tegen vrouwen in conflictsituaties een grotere prioriteit te maken. Daarnaast pleiten we voor de besteding van meer fondsen voor projecten en programma's die hulp bieden aan de slachtoffers. Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen maken sinds het begin deel uit van deze werkgroep.

Om de problematiek van geweld tegen vrouwen en meisjes in (post-)conflict situaties beter gekend te maken bij een groter publiek heeft de werkgroep nu enkele brochures ontworpen die telkens ingaan op één aspect van de problematiek. We leggen de nadruk op het belang van een integrale aanpak van de verschillende facetten van geweld tegen vrouwen om op een zo adequaat mogelijke manier de slachtoffers bij te staan.

U kan de vijf brochures hier downloaden:

• Introductie
• Gezondheid
• Educatie
• Toegang tot justitie
• Inkomstbronnen

Met vragen rond de werkgroep of rond geweld tegen vrouwen in Congo kan u terecht bij onze medewerkster Hilde Deman: hilde.deman@paxchristi.be

Deel dit artikel