Guatemala raakt niet uit de sfeer van de jaren '80.

Volgend jaar viert Guatemala 10 jaar vrede. In 1996 werden na meer dan 36 jaar burgeroorlog de vredesakkoorden ondertekend door regering en guerrilla. Eén van die akkoorden gaat over het respect voor mensenrechten en het voorkomen van misdaden tegen de menselijkheid.

Ondanks die vredesakkoorden wordt de naoorlogse periode volledig gekenmerkt door een continuiteit en het in stand houden van een intimidatiesfeer ten aanzien van sociale actoren en mensenrechtenverdedigers. Op dezelfde wijze als in de heetste repressiejaren worden de tegenstanders van het beleid geïntimideerd en gestalkt.

Doodsbedreigingen via telefoon, email, radio of per post zijn dagelijkse kost. Zij die zich openlijk in de strijd gooien voor boerenrechten, vrouwenrechten, tegen mijnbouw, voor grondherverdeling, tegen kapitaalkrachtige multinationals of gewoonweg tegen de vrijhandelsakkoorden met de V.S. weten dat hun veiligheid niet gegarandeerd is. Ze worden gevolgd, geïntimideerd, gepest, er wordt in hun huizen ingebroken, enz. In het ergste geval worden ze ontvoerd of zelfs vermoord.
De kantoren van organisaties worden vaak overvallen, daarbij worden alle archieven en databanken met strategische informatie gestolen. Zo meldt het Comité voor Boereneenheid (CUC) dat op 28 mei rond 14.00 een van hun lokale leidsters werd ontvoerd. María Antonia Carrillo was voorzitster van het CUC in La Arenera (Escuintla) aan de zuidkust. María werd in een rode auto gesleurd in de buurt van haar dorp, sindsdien is er geen spoor meer van haar. Het dorp waar María actief is ligt in een departement waar zich de grootste suikerrietplantages bevinden en waar de strijd om grond en boerenrechten al een heel lange weg heeft afgelegd.

De boerenorganisaties leggen de verantwoordelijkheid bij de regering en de sector van ondernemers. Ze verwijten hen een repressief beleid tegen de inheemse boerenbeweging. Nationale en internationale mensenrechtenorganisaties roepen de internationale solidariteit op de situatie openlijk aan te klagen bij hun nationale regeringen. Zij vinden dat de internationale gemeenschap politieke stappen moet ondernemen tegen de beleidsmakers in Guatemala die de situatie toelaten of er zelfs de dirigenten van zijn.

Deel dit artikel