Guatemala: Regering Berger krijgt felle kritiek

Na de euforie van de verkiezingsnederlaag van Generaal Efraín Ríos Montt en het doorbreken van de absolute meerderheid van het FRG in het congres lijkt het erop dat de gematigd positieve reacties op de verkiezing van Berger (GANA: Gran Alianza Nacional) door heel wat sectoren van de civiele maatschappij intussen uitmonden in felle kritiek. Vooral de boeren lijken het slachtoffer te zijn van de politieke onwil van de regering om aan een oplossing te werken voor het landbouwprobleem.

Intussen is er sinds het GANA-beleid zeker geen positieve tendens te merken onder de sociale indicatoren zoals armoede, onveiligheid, werkloosheid, gezondheid, onderwijs en toegankelijkheid van het gerecht. Integendeel, de economische crisis slaat zwaar toe waardoor de werkloosheidscijfers astronomische hoogtes bereiken, met als gevolg dat armoede en criminaliteit de Guatemalaanse maatschappij zwaar aantasten.

Het is duidelijk dat de regering Berger en haar administratie over geen duidelijk en strikt afgelijnd regeringsprogramma beschikken. Er is zonder twijfel gebrek aan een open politiek met een duidelijke visie en gevoel voor het land. Het uitblijven van de aangekondigde aanpak van het lijstje historische problemen en de corrupte FRG-erfenis hebben de geloofwaardigheid en de populariteit van de president en zijn regering sterk onderuit gehaald. De economie houdt de neerwaartse trend van de afgelopen vier jaar aan. De koffiecrisis is nog niet aan herstel toe wat de werkloosheid op het platteland nog maar eens doet toenemen. Het gevolg daarvan is dat de boeren hun eisen ten aanzien van de landbouwhervormingen en de grondherverdeling kracht bijzetten door hun acties op te drijven. Het drukkingsmiddel bij die acties is de bezetting van finca- en plantagegronden. Het officiële antwoord vanwege de autoriteiten op die landbezettingen is ontruimen met geweld zonder voorafgaande dialoog. Daarbij vallen maar al te vaak slachtoffers. De politiemacht gaat vrijwel onmiddellijk over tot actie na gerechtelijke uitspraken in het voordeel van de landeigenaars.

Een gelijkaardige situatie ziet men in de bijna verwaarloosbare investeringen in de bouw van scholen, ziekenhuizen en sociale woningen. De heropbouw van de sociale zekerheid is totaal niet aan de orde. Bovenop de sociale malaise komt dan nog eens de golf van (straat)geweld waarin de bevolking wordt ondergedompeld en waarvan vrouwen het grootste slachtoffer zijn.

Deel dit artikel