Guatemalteekse regering steunt ondernemersnetwerk in Alta Verapaz

Trias en haar lokale partner ADP werken in Guatemala samen met de lokale regering om een overlegplatform voor kleine ondernemers uit te bouwen. Dat gebeurt in de achtergestelde regio van Alta Verapaz, waar de indianenbevolking ruimschoots in de meerderheid is.


16 procent van de totale bevolking in Guatemala lijdt iedere dag honger. Vooral de inheemse bevolkingsgroepen hebben het hard te verduren, omdat zij het meest te lijden hebben van rassendiscriminatie en wetteloosheid. Onder de inheemse bevolking loopt de chronische ondervoeding van kinderen onder de 5 jaar op tot 70%.

In het noordelijk gelegen departement Alta Verapaz proberen de meeste gezinnen te overleven met de teelt van basisvoedsel, vooral maïs en bonen. Daarnaast hebben ze nog wat kleinvee of eventueel een koe, en kleinschalig telen ze ook 'cash crops' als koffie en kardemom.

Trias versterkt in dit bergachtig gebied lokale partners die diensten aanbieden aan kleine producenten en ondernemers. Eén van die partners is ADP. Deze ontwikkelingsorganisatie helpt familiale boeren met hun bedrijfsontwikkeling en stimuleert hun deelname aan het lokaal bestuur.

ADP bevordert daarnaast ook de samenwerking tussen kleine ondernemers, het maatschappelijk middenveld en lokale en nationale overheden. Dat gebeurt via een speciaal agentschap dat recent door de ministeries van Landbouw en Economie én met het enthousiasme van de lokale organisaties in de steigers werd gezet om de economische ontwikkeling in Alta Verapaz een duwtje in de rug te geven.

"Een belangrijke uitdaging is de afstemming van overheidssteun en de reële behoeften van kleine plattelandsondernemers", zegt Trias-adviseur Marijke Haanraadts. "Tijdens ronde tafels, conferenties en uitwisselingen brengen de verschillende actoren hun visies samen. Zodra het agentschap goed uitgebouwd is, moet het mogelijk zijn om fondsen in te zamelen voor projecten die de plaatselijke economie ondersteunen. Naast steun op het vlak van verkoop en commercialisering van producten is training in organisatie en bedrijfsvoering de grootste behoefte van de ondernemers."

Voor Trias is de actieve betrokkenheid van de nationale en lokale overheid bij de economische ontwikkelingsplannen in Alta Verapaz een belangrijke stap voorwaarts. "Een brede dialoog tussen alle betrokken partijen draagt bij tot duurzame oplossingen", luidt het op het regiokantoor van Trias. Het nieuwe agentschap zal speciale aandacht schenken aan de zelfontplooiing van ondernemende vrouwen, wat goed aansluit bij de inspanningen van Trias en haar partners op dat vlak.

www.triasngo.be
Trias vzw DOOR:

Deel dit artikel