Halfjaarlijks Vlaams wapenrapport: Regionalisering wapenhandel zorgt voor nauwelijks meer transparan


Maandag 6 december bespreekt de subcommissie wapenhandel van het Vlaams Parlement het halfjaarlijks wapenrapport van de Vlaamse Regering dat begin vorige week aan de parlementairen werd overgemaakt. Volgens Amnesty International, Forum voor Vredesactie, Pax Christi Vlaanderen en Vrede vzw is het Vlaams wapenrapport nauwelijks doorzichtiger als de federale rapporten van de afgelopen jaren. Vlaanderen doet het op dit vlak dus niet beter dan België. Met dit wapenrapport kan noch het parlement, noch het publiek, het wapenbeleid van de regering afdoende controleren. Vlaanderen rapporteert wel beter over een aantal dual use producten. Dit is lang niet voldoende.

Breed omschreven categorieën

Zo wordt er nog steeds geen lijst gepubliceerd van welke wapens naar welke landen gaat! Het rapport geeft slechts uitvoercijfers per land, en zeer breed omschreven categorieën. Graag hadden we bijvoorbeeld geweten welke wapens Vlaanderen dit jaar uitvoerde naar Turkije? Vlaanderen voerde voor meer dan een half miljoen euro wapensystemen uit in de categorie “andere” (elektronische en optische systemen, radars, communicatiesystemen, chemische producten en OC-sprays).

Vragen bij uitvoer naar Turkije, India en Pakisten

In Turkije zijn er nog steeds geregeld militaire schermutselingen tussen het leger en Kongra-Gel (voormalige PKK). De Turkse mensenrechtenorganisatie IHD meldt nog steeds folteringen, arrestaties en executies. Welke wapens uit de categorie "andere" werden aan Turkije vergund, en kunnen die de mensenrechtensituatie verergeren, of gebruikt worden in het gewapend conflict? Dezelfde vragen hebben we bij de uitvoer in de categorie “andere” voor India en Pakistan. Pakistan en India hebben een zeer gevaarlijk grensconflict over Kashmir en bezitten beide kernwapens. Pakistan heeft bovendien het Non Proliferatie Verdrag (het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens) niet ondertekend. Pakistan heeft in het verleden reeds gedreigd kernwapens te gebruiken. De vredesbewegingen hebben dan ook ernstige bedenkingen bij de 6 vergunningen voor Pakistan en India in de categorie “andere” (optische systemen, radars, communicatiesystemen, chemische producten ...) Ook al is er dan wel op dit moment een dooi in de relaties tussen beide landen, de situatie in Kashmir blijft explosief.

Vragen bij vergunningen voor VS en VK

30 vergunningen hebben als bestemming de VSA en het VK. Beide landen zijn in oorlog in Irak. Artikel 4 van de wapenwet stelt dat “Elke aanvraag tot het verkrijgen van een uitvoer- of doorvoervergunning bedoeld in deze titel wordt verworpen indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat in het land van bestemming de uitvoer bijdraagt tot een duidelijk risico dat het [lees meer]

Deel dit artikel