Handboringen in de binnendelta van de Niger

 

Ondanks de vele inspanningen in Mali om het aantal mensen zonder toegang tot drinkwater naar beneden te brengen, blijft de actuele situatie in het land precair. In 2014 beschikte amper 64% van de inwoners over drinkbaar water in de buurt. Wetende dat de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (die de Millenniumdoelstellingen na 2015 zullen opvolgen) een universele toegang tot drinkwater beogen, is er dus nog heel wat werk aan de winkel.

Het ontbreken van drinkwater is niet alleen een kwestie van een gebrek aan middelen en politieke wil. Vaak is er gewoon ook geen oplossing op maat die beantwoordt aan de specifieke omstandigheden van een regio. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de vele kleine eilandjes in de binnendelta van de Niger. Waterpunten ontbreken hier in de eerste plaats omdat er simpelweg geen zware machines geraken om de boringen te realiseren. Gevolg: de bewoners van de geïsoleerde eilandjes zijn aangewezen op het water van de rivier, of op traditionele waterputten die opdrogen in het droge seizoen.

Protos en zijn partners (de gemeenten, technische staatsdiensten en de lokale bevolking), en de Nederlandse Practica Foundation gingen op zoek naar een duurzame oplossing voor de watervoorziening in deze onbereikbare gebieden. Er werd een pilootproject opgestart rond handboringen. In totaal werden 43 handboringen gerealiseerd voor ongeveer 17200 begunstigden in de binnendelta van de Niger.

Voor dergelijke boringen zijn geen zware machines nodig: het materiaal is licht en kan per kar of moto vervoerd worden. Maar er zijn nog voordelen:

de kost ligt 4 tot 5 keer lager dan een gemotoriseerde boring met een zelfde diepte;de kost van lokale gekwalificeerde arbeiders vervangt de aankoop van zware machines;ontwikkeling van lokale competenties die ook na het project nog van pas kunnen komen;de techniek kan ook voor irrigatieprojecten gebruikt worden.

Case: het dorp Kagnio

Kagnio ligt op 60 km van Mopti en is een van de grotere dorpen van de gemeente Dialloubé. Er leven ongeveer 3500 mensen. Als het vloed is, is het dorp omgeven door water, en het gebeurt vaak dat de huizen overstromen. De traditionele waterputten storten steeds in en de inwoners bevoorraden zich vaak met water van de rivier. Gevolg: het aantal mensen dat stierf als gevolg van watergerelateerde ziektes ging omhoog, vooral bij kinderen jonger dan 5 en bij zwangere vrouwen.

De toegang tot Kagnio in het droge seizoen © Protos

Door de specifieke geografische situatie heeft Kagnio nog niet kunnen profiteren van een van de watervoorzieningsprojecten in de regio Mopti. De zware machines voor de boringen kunnen niet over de rivier gebracht worden en conventionele boringen zijn hierdoor dus niet mogelijk.

Dankzij de techniek van de handboring, ontwikkeld door Protos en Practica Foundation, hebben vandaag 3500 inwoners een modern waterpunt.

Dado Sangho is 45 jaar, heeft 5 kinderen en is huisvrouw. "Vóór de handboring was het halen van water voor de vrouwen in het dorp een zware taak. We moesten 3 km stappen voor een emmer water, een heel tijdrovende taak die ook erg veel energie vraagt. Dankzij het waterpunt in het dorp heb ik nu voldoende tijd om voor mijn man en kinderen te zorgen. Het is echt een enorme verbetering en ik weet niet hoe ik Protos kan bedanken. We kunnen voortaan gezond blijven en hebben terug hoop gekregen. Leven zonder drinkbaar water in de buurt is erg moeilijk."

Amadou Béla Djigande is schatbewaarder van het beheerscomité van het waterpunt in Kagnio. "Ik ben heel blij dat ik deel mag uitmaken van het beheerscomité. We garanderen samen de duurzaamheid van het waterpunt, want sinds het er is, merken we dat we dat onze gezondheid er echt wel op vooruit is gegaan. Door de inkomsten uit de verkoop van het water hebben we vandaag een som van 200 000 CFA (ongeveer 300 euro) gespaard. Met dit geld zullen we de pomp kunnen repareren in geval van panne. Als schatbewaarder engageer ik me om dit geld goed te beheren."

Het waterpunt in Kagnio met handboring © Protos

 

 

Join For Water DOOR:

Deel dit artikel