Handicap International gaat voor veelzijdige aanpak in Syrië

 
Het team van Handicap International in een ontheemdenkamp
© B. Blondel / Handicap International

Twee jaar geleden begon het conflict in Syrië, dat intussen is uitgemond in een bloederige burgeroorlog die al 70.000 doden heeft gekost. De oorlog dwong ook een miljoen mensen om naar het buitenland te vluchten en 2,5 miljoen Syriërs zijn op de vlucht in eigen land.

  

Achter die confronterende cijfers, ligt het leed van een bevolking die door de vastgelopen politieke en militaire situatie wordt gegijzeld. Een snelle, breedvoerige humanitaire reactie is dan ook noodzakelijk. Handicap International heeft alvast acties op touw gezet in Jordanië, Libanon en in Syrië zelf.

Sinds de zomer van 2012 helpt Handicap International Syrische vluchtelingen in Jordanië en Libanon. Daarnaast zijn teams van Handicap International sinds begin 2013 aan de slag in Syrië zelf, in de regio Idlib.

"De Syriërs die we helpen in de regio Idlib en in de buurlanden waar ze naartoe zijn gevlucht, zeggen ons dat de situatie verslechtert. De eerste vluchtelingen in Libanon en Jordanië hadden de keuze om uit hun thuisland te vertrekken. Diegene die er nu aanbelanden, hadden die keuze niet. Zij konden niet anders dan vluchten. Ze komen dan ook veel minder voorbereid, zonder middelen, in de buurlanden terecht. Velen onder hen zijn gewond. Maar nog meer mensen zijn getraumatiseerd", getuigt Thierry-Medhi Benlahsen, coördinator van de acties van Handicap International in de regio.

Jens, een Vlaamse kinesitherapeut, bevestigt: « De slachtoffers die hier toestromen, hebben erge verwondingen. Ze hebben een intensieve behandeling nodig [...]. In het beste geval gaat het om gecompliceerde breuken, veroorzaakt door een kogel. Maar meestal gaat het om slachtoffers met geamputeerde lichaamsdelen of verwondingen aan de wervelkolom of het hoofd en de hersenen."

Handicap International verzorgt gewonden, identificeert de meest kwetsbare slachtoffers zoals mensen met een handicap, ouderen, zwangere vrouwen en kinderen die er alleen voor staan, zodat ook zij toegang zouden krijgen tot humanitaire hulp.

 

 

Gewonden verzorgen in Syrië, Libanon en Jordanië

In Libanon en Jordanië ondersteunt Handicap International de ziekenhuizen die gewonde vluchtelingen verzorgen. De organisatie heeft hen revalidatiemateriaal gegeven en begeleidt patiënten met kinesitherapie.

Die activiteiten zijn essentieel:

  • voor patiënten die niet meer kunnen bewegen, al dan niet gedeeltelijk, en die oefeningen moeten doen om blijvende handicaps te voorkomen;
  • voor mensen die een blijvende handicap hebben. Onze kinesitherapeuten begeleiden hen om te voorkomen dat medische complicaties optreden, om hun levenskwaliteit te verbeteren en in veel gevallen om toch in beperkte mate te kunnen bewegen.

 

Sinds begin 2013 heeft Handicap International dus activiteiten in Syrië zelf. De organisatie heeft kinesitherapeuten naar Idlib gestuurd en heeft er een revalidatie- en prothesecentrum opgericht. In de komende weken wordt met de productie van prothesen in dat centrum gestart. Op dit moment werken een tiental mensen er voor Handicap International. Zij zijn aan de slag in drie ziekenhuizen en begeleiden gewonde en gehandicapte slachtoffers in vier kampen voor ontheemden.

De humanitaire hulp in het land schiet schromelijk te kort. Enkel via geïmproviseerde voorzieningen wordt een poging ondernomen om de tientallen nieuwe gewonden te verzorgen die elke dag vanuit Aleppo en andere gevechtszones toestromen.

 

 

Toegang tot hulp voor de meest kwetsbaren in Libanon en Jordanië

Sinds de zomer van 2012 leidt Handicap International acties om de meest kwetsbare slachtoffers, onder wie mensen met een handicap, te identificeren. Hun noden worden geëvalueerd, waarna Handicap International haar noodhulpacties daarop afstemt. Een groot deel van dat werk gebeurt via mobiele teams, aangezien de meerderheid van de vluchtelingen niet in kampen leeft.

Handicap International biedt ook een antwoord op de noden die rechtstreeks betrekking hebben op haar expertisedomein:

  • de verdeling van loophulpmiddelen en basisgoederen (rolstoelen, krukken, hygiënekits, matrassen ...);
  • de verdeling van orthesen en prothesen, geproduceerd door onze lokale partner;
  • kinesitherapie;
  • psychosociale steun voor slachtoffers en hun familieleden.

 

 

Waarschuwen voor gevaar in Jordanië

Elke dag opnieuw verzorgen onze teams nieuwe slachtoffers, die gewond zijn geraakt door een kogel of een explosie. Het aantal wapens en ander niet-ontploft oorlogstuig in Syrië stijgt elke dag dat het conflict blijft duren. En die wapens blijven er, ook eens het conflict zal zijn afgelopen. Handicap International heeft acties opgestart om mensen te waarschuwen voor de gevaren, voor het geval ze ooit naar huis terugkeren.

Onze teams organiseren sensibilisatieactiviteiten voor vluchtelingen in kampen en daarbuiten. Ze informeren hen over de risico's en over hoe ze niet-ontploft oorlogstuig kunnen herkennen op hun terugweg en in de omgeving van hun woonplaats. Dankzij die activiteiten lopen gewone burgers, en zeker kinderen, minder risico om bij een ongeval betrokken te worden. 9.000 mensen zijn al bij de sensibilisatiesessies betrokken geweest. De komende maanden gaat het project een volgende fase in.

BRON: Handicap International


Meer info:

Hieronder vindt u een aantal getuigenissen:

 

Handicap Int. DOOR:

Deel dit artikel