Heeft Vredesactie een misdrijf begaan?

Het was een bewogen dag voor Vredesactie. Buiten op het Poelaertplein verzamelden meer dan honderd mensen om hun steun te betuigen en het recht op vrije meningsuiting te verdedigen. Het parket vorderde de vrijspraak voor Vredesactie. Het is afwachten of de rechter de argumentatie van de procureur en van Vredesactie volgt. De uitspraak is op 13 maart.


vredesactie proces

Vandaag, 6 februari, moet Vredesactie voor de correctionele rechtbank verschijnen voor  een actie aan het ministerie van defensie in 2008. De actie verliep geweldloos en er werd niets beschadigd. De correctionele dagvaarding van Vredesactie is één van de voorbeelden waarbij overheden en bedrijven sociale actie meer en meer proberen te criminaliseren.
Dit soort processen zijn een vorm van intimidatie en een grove aanfluiting van het recht op vrije meningsuiting. De repressieve aanpak van activisten schrikt mensen af om geweldloze acties te organiseren of er aan deel te nemen. Om niet te spreken van de financiële gevolgen die verbonden zijn aan dergelijke procedures.

Naast het invoeren van de GAS-boetes en de eenzijdige verzoekschriften is deze rechtszaak een duidelijk voorbeeld van het inperken van het fundamentele recht op vrije meningsuiting.

Het lijkt erop dat minister De Crem gebruikt maakt van SLAPP (strategic lawsuit against public participation): het instellen van juridische procedures om critici de mond te snoeren. Het ministerie van defensie viseert Vredesactie en vredesactivisten met aanklachten voor futiliteiten, met meestal een heel zwakke bewijsvoering, maar bedoeld om uit te putten en af te schrikken. Dit proces gaat dan ook over veel meer dan de schadeclaim van 233,86 euro die minister De Crem vordert.

Dit proces gaat over de strafrechtelijke vervolging van geweldloze actie. Vredesactie loopt het risico op een zware geldboete, een mogelijk verbod op een aantal activiteiten tot zelfs het ontbinden van de organisatie.


Imagoschade


De actie van Vredesactie kaderde in de internationale actiedag "War starts here", die wil zichtbaar maken hoe Europa betrokken is in oorlogen elders. De vredesactivisten blokkeerden de poorten van het ministerie van Defensie en hingen spandoeken op.

Ondertussen was een schoonmaakploeg aan de slag om het (afwasbare) 'bloed' dat uit het ministerie van defensie stroomde, van de stoep te spoelen. De 'verf' die gebruikt werd tijdens de geweldloze actie was theaterbloed dat eenvoudig met een emmer water kan worden opgekuist. Bovendien hadden de vredesactivisten de intentie om die opkuis zelf te doen, maar werden ze hierbij gehinderd door de politie die hen heeft opgepakt voor verhoor.

Toen de vredesactivisten enkele uren later opnieuw vrij waren, was er van het theaterbloed al niets meer te zien. Het 'bloed' had ook gewoon kunnen weg regenen, maar minister De Crem trommelde onmiddellijk enkele soldaten op om met een hogedrukreiniger alles snel weg te spoelen. Wat De Crem vooral wou voorkomen was imagoschade.


Inperking van het recht op vrije meningsuiting


Het parket heeft zich, op verzoek van minister De Crem, gedurende vijf jaar moeten bezighouden met het samenstellen van een zwak dossier waarbij de volgens de eiser opgelopen schade (233,86 euro) in schril contrast staat met de geïnvesteerde onderzoekstijd.

Vredesactie daarentegen loopt door de strafrechtelijke vervolging het risico op een zware geldboete en een mogelijk verbod op een aantal activiteiten tot zelfs het ontbinden van de organisatie. Een pijnlijke en schandalige inperking van het recht op vrije meningsuiting en de amputatie van een stuk democratie.

De reacties op het steunregister voor Vredesactie stromen binnen. Net zoals Bernard Dewulf, Elvis Peeters, Prof. Dr. Eric Corijn en dichter des vaderland Charles Ducal lieten ondertussen bijna duizend mensen er een bemoedigende boodschap achter. Prof. dr. Dirk Voorhoof bijvoorbeeld schrijft:
"De vervolging tegen de vredesactivisten toont aan dat in België nog al te vaak de toepassing van het Europees Mensenrechtenverdrag wordt genegeerd. Een uitgelezen kans voor de rechtbank om dit recht te zetten en de minister van defensie te verplichten tot een spoedcursus mensenrechten."

Honderdvijftig organisaties waaronder de Verenigde Verenigingen, 11.11.11, ABVV, FOV, Bond Beter Leefmilieu, het Forum voor Amateurkunsten, Greenpeace, OKRA, Bond zonder naam, ... roepen alle juristen en beleidsmakers in dit land op om respect op te brengen voor het fundamentele recht op vrije meningsuiting: "Vreedzame acties herleiden tot kwesties van strafrecht versmalt het maatschappelijke debat en brengt onze democratie in gevaar."Geweldloze actie is een onderdeel van de democratie

Onze democratie is er gekomen dankzij intense sociale actie. Veel van de verworvenheden die we nu vanzelfsprekend vinden, hebben we te danken aan de ongehoorzaamheid van bewegingen en de bereidheid van mensen om zich in te zetten voor het algemeen belang. Ook vandaag hebben we sociale actie nodig om onze democratie in stand te houden en te verbeteren.

Het feit dat we in een rechtstaat leven die democratische grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting erkent, wil nog niet zeggen dat daarmee iedere stem even hard doorweegt in de besluitvorming. Sommige stemmen klinken luider dan andere. En heel wat stemmen vormen hoogstens wat achtergrondruis.


Door geweldloos actie te voeren kan wie niet gehoord wordt, proberen zijn stem te veroveren. De ruimte daarvoor wordt ook in een democratie zelden cadeau gedaan. Via geweldloze acties breken groepen in in een debat. Ze plaatsen problemen op de agenda waar overheden het liever niet over hebben. Dat is wat Vredesactie doet. Dat is waarom we verder doen.Meer info:


11.be:
Vredesactie DOOR:

Deel dit artikel