Herstelplan Haïti uitgewerkt

haitiouragan

Op 4 oktober werd Haïti zeer zwaar getroffen door categorie 4 orkaan Matthew. De schade is niet te overzien. De krachtige wind en hevige regen hebben huizen compleet vernield. Vee is omgekomen, oogsten en voorraden zijn verwoest, irrigatiekanalen zijn niet meer functioneel. Protos is aanwezig in Haïti en zette verschillende hulpacties op touw. 

Door een gebrek aan proper drinkwater en sanitair ligt cholera op de loer. Maar de ravage op de plantages is zo groot dat ook gevreesd wordt voor een hongersnood.

Herstelplan uitgewerkt

Protos is in Haïti onder meer actief in Camp Perrin (zuiden) en Moustiques (noordwesten), beide gebieden zijn bijzonder zwaar getroffen. Samen met de partners werd onmiddellijk gestart met het uitdelen van hygiënekits om de choleraverspreiding in te dijken.

Intussen is de schade grotendeels geïnventariseerd en is voor beide regio's een herstelplan en -budget uitgewerkt. De schade is niet min. Het voorlopige budget wijst uit dat 59.279,30 dollar nodig is (omgerekend 54.399,65 euro). Het budget kan u hier bekijken.

De watercomités, boerenorganisaties, scholen en lokale autoriteiten waar Protos reeds mee samenwerkt, zullen we zo goed mogelijk ondersteunen. Met het herstelplan willen we deze lokale structuren versterken, en opnieuw op weg helpen.

Wat zal Protos doen?

Protos zal boeren voorzien van lokaal zaaigoed (maïs, bonen, ajuin) voor een snelle heropstart van de landbouwactiviteiten. (Moustiques en Camp Perrin)

Protos zal waterbekkens beschermen door anti-erosieve structuren aan te leggen, en bomen te kweken en te planten. Door de extreme boskap (al vóór de orkaan) is amper 2% van het land bebost. Door de orkaan zijn er niet alleen bomen gesneuveld, maar zijn de gronden nog meer geërodeerd. Gevolg: waterbronnen drogen uit. (Moustiques en Camp Perrin)

Protos zal infrastructuur herstellen: waterleidingen (Camp Perrin) en irrigatieanalen (Moustiques) die door Protos in het verleden werden aangelegd. Dit gebeurt samen samen met de lokale comités die een belangrijke rol hebben in herstel en onderhoud. Ook de sanitaire infrastructuur wordt waar nodig hersteld.

Protos zal lokale opvanginitiatieven en de gemeenschap sensibiliseren over hygiëne en sanering. Hoe houden we samen de omgeving schoon en veilig? Hoe kunnen we cholera indijken? We verdelen hygiënekits samen met de gemeente. Begunstigden worden geregistreerd zodat duidelijk wordt waar hulp is geweest en waar nog niet. (Moustiques en Camp Perrin)

Protos zal ambachtslui opleiden om betere huizen/daken te bouwen die weerbestendiger zijn (Camp Perrin). Die training wordt gegeven door onderwijzers van de beroepsschool in Les Cayes, in samenwerking met Haiti Future, Save the Children en Protos. Praktisch onderwijs: de ambachtslui zullen tijdens hun opleiding beschadigde scholen herstellen, inclusief de door Protos gebouwde schoollatrines.

Protos zal de lokale autoriteiten (Camp Perrin) ondersteunen in de coördinatie van noodhulp. Samen schakelen we een expert in voor de opmaak van een strategisch en operationeel plan. Het versterken van de lokale structuur is ook een investering in de toekomst en een voorwaarde opdat hulp goed gecoördineerd wordt en goed terecht komt bij zij die het het meeste nodig hebben.

 

Join For Water DOOR:

Protos is in Haïti onder meer actief in Camp Perrin (zuiden) en Moustiques (noordwesten), beide gebieden zijn bijzonder zwaar getroffen door orkaan Matthew.

Deel dit artikel