Het geld van de tsunami

Op 26 december verwoestte de tsunami honderdduizenden levens en gemeenschappen in Zuidoost-Azië. Vanaf dag één kwam wereldwijd een nooit geziene hulp- en solidariteitsgolf op gang. Geld is echter als water. De armen hebben er altijd te weinig van om hun toekomst te realiseren, maar als het in golven van tien meter hoog arriveert, is het verwoestend voor hun schamele infrastructuur en organisaties. Zes maanden na de ramp heeft MO* de ware omvang van de hulp berekend en zoeken we uit of uw geld ook goed gebruikt wordt.  

Lees meer...

Lees verder in MO*.  MO* is enkel verkrijgbaar per abonnement (25€ voor 10 nummers).  Hier vindt u het huidige abonnementsaanbod.

Deel dit artikel