Natuurlijke rijkdommen: Virunga Park in Congo bedreigd

Natuurlijke rijkdommen: Virunga Park in Congo bedreigd

In maart 2012 raakte bekend dat het Britse bedrijf SOCO van start is gegaan met activiteiten voor olie-exploratie in het Congolese Virungapark. Dit is het oudste natuurpark van Afrika en erkend door de UNESCO als werelderfgoed. Voor dit soort parken geldt in principe een absoluut verbod op de ontginning van bodemrijkdommen. Toch gaf de Congolese regering SOCO een vergunning. En dat niet alleen, Ook het Franse Total en het Italiaanse ENI mogen er aan de slag.

Door de grote internationale verontwaardiging staan de Congolese regering en de betrokken bedrijven nu onder aanzienlijke politieke druk. Hoogstwaarschijnlijk zal het niet tot effectieve olieontginning in het Virunga-park komen. Het IUCN, de 'International Union for Conservation of Nature' van de VN, meldt echter dat steeds meer natuurgebieden bedreigd worden door ontginning van ertsen of olie.

De Virunga-case maakt wel duidelijk dat eigenlijk geen enkel gebied op onze aarde veilig is voor ontginning. Het is dan ook absoluut noodzakelijk is dat kwetsbare gebieden of ecosystemen volledig kunnen gevrijwaard worden van ontginning.