Hoewel de bouw aan de Muur voortgaat, hult minister De Gucht zich in stilzwijgen: een open brief

Het Actieplatform Palestina (APP) overhandigde de minister op 29 november 2005 een memorandum over het Belgisch beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse gebieden. Hierin stelden we vast dat België zich diplomatiek te passief opstelt, te eenzijdig de focus legt op het Palestijns geweld, en geen druk uitoefent op de Israëlische regering. In dat verband is er de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de illegaliteit van de Muur op Palestijns gebied. Het Hof stelde dat op alle partijen de plicht rust om de Vierde Conventie van Genève te respecteren. Hoewel de bouw aan de Muur voortgaat, hult minister De Gucht zich in stilzwijgen.


Open brief aan minister De Gucht - Brussel - 5 december 2005

Geachte Heer minister,
 
U heeft de bomaanslag van 5 december te Netanya veroordeeld. U stelde daarbij het volgende: ‘deze terroristen willen een klimaat creëren waarbij de hervatting van het vredesproces belemmerd wordt, of zelfs onmogelijk wordt gemaakt.’
 
Geweld tegen burgers is onaanvaardbaar. Het Actieplatform Palestina vindt daarom dat alle geweld tegen burgers moet veroordeeld worden, zowel het geweld van gewapende groeperingen als het staatsgeweld. Sinds de Intifada zijn er ruwweg 1000 doden aan Israëlische zijde gevallen en 4000 doden aan Palestijnse zijde. Volgens de Israëlische mensenrechtenorganisatie Betselem gaat het onder meer om 668 Palestijnse minderjarigen. Wij betreuren het dan ook ten zeerste dat U deze feiten niet op dezelfde manier aanklaagt.
 
Zoals aan Palestijnse kant de plicht bestaat om geen aanslagen te plegen tegen Israëlische burgers, zo moet ook de Israëlische regering, als bezettende macht, instaan voor de bescherming van de Palestijnse burgers. Het verzaakt hieraan door de bouw van de Muur, de landroof, de nederzettingengroei op de Westelijke Jordaanoever, de annexatie van Oost-Jeruzalem, de extrajuridische executies van Palestijnse leiders van extremistische groeperingen.
 
Het Belgische en internationale verzuim om Israëls respect voor het internationaal recht af te dwingen, draagt bij tot het klimaat van wetteloosheid. Het Israëlische leger stelt Palestijnse burgers in toenemende mate bloot aan schendingen van het internationaal humanitair recht. Dit wordt door Palestijnse gewapende groeperingen opgevoerd als argument voor geweld tegen Israëlische burgers. De spiraal van geweld cirkel moet en kan doorbroken worden, als  beide partijen hun verplichtingen naleven.
 
Het Actieplatform Palestina overhandigde u op 29 november een memorandum over het Belgisch beleid ten aanzien van Israël en de Palestijnse gebieden. Hierin stelden we vast dat België zich diplomatiek te passief opstelt, te eenzijdig de focus legt op het Palestijns geweld, en geen druk uitoefent op de Israëlische regering. In dat verband is er de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag over de illegaliteit van de Muur op Palestijns gebied. Het Hof stelde dat op alle partijen de plicht rust om de Vierde Conventie van Genève te respecteren. Hoewel de bouw aan de Muur voortgaat, hult u zich in stilzwijgen.
 
Om de spiraal van geweld te kunnen doorbreken vragen we u om alle geweld tegen burgers te veroordelen. Ook de manifeste overtredingen door Israël van het internationaal recht en het stappenplan moeten worden aangeklaagd. België mag zich niet achter de EU verstoppen om niets te hoeven doen, maar moet integendeel een pro-actieve houding aannemen die er toe kan bijdragen dat de vele door EU-landen gestemde VN-resoluties worden gerespecteerd.
 
 
Ludo De Brabander (Vrede) Brigitte Herremans (Pax Christi Vlaanderen en Broederlijk Delen) in naam van het Actieplatform Palestina
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel