Hoop op vrede in heilig land?

Onzekere toekomst voor vredesproces door politieke transformatie

JERUZALEM (KerkNet) - Volgens Brigitte Herremans, die voor Pax Christi en Broederlijk Delen de Palestijnse verkiezingen volgt, is de stembusgang in de Palestijnse gebieden echt 'historisch' te noemen. "Het is de eerste keer dat er hier echt pluralistische verkiezingen plaatsvinden. Bij de vorige verkiezingen van 1996 nam enkel Fatah aan de verkiezingen deel. De partij behaalde toen drie vierde van de zetels. Deze keer dongen er elf lijsten naar de gunst van de kiezer. Fatah verliest zijn alleenheerschappij. Bovendien was het al bij voorbaat duidelijk dat Hamas zou uitgroeien tot de grote overwinnaar van de verkiezingen. Een ander opvallend gegeven is dat er hier democratische verkiezingen konden plaatsvinden, ondanks de bezetting."


Hertekening

Volgens Herremans zorgen deze verkiezingen voor een grondige hertekening van het politieke landschap in de Palestijnse gebieden. Er vindt een volledige politieke transformatie plaats, die bijzonder verontrustend lijkt. "Hamas haalt een grote overwinning. De regerende premier heeft al ontslag genomen. Het is nu aan Hamas om een nieuwe regering te vormen." Internationaal ontstaat er een bijzonder moeilijke en complexe situatie. "Hamas wordt verantwoordelijk gehouden voor meer dan zestig aanslagen. De internationale gemeenschap wil dat Hamas het terrorisme afzweert en het internationale recht respecteert. Anders kan men geen lid zijn van de internationale gemeenschap. Respect voor het internationaal recht impliceert niet alleen dat Hamas stopt met aanslagen, maar ook de staat Israël erkent. Het blijft de vraag of Hamas daartoe bereid is. Bovendien is het gevaar bijzonder reëel dat de Palestijnse regering internationaal geïsoleerd raakt."

"Toch hebben deze verkiezingen ook een positieve zijde. De partij van Yasser Arafat is niet langer de enige. In die zin wordt een belangrijke stap gezet naar democratie. Er ontstaat een politieke rivaliteit en het parlement is een echt parlement, ook al behaalden de negen andere partijen slechts 10% van de zetels."

Vredesproces

Hamas trok naar de verkiezingen met een lijst onder de benaming 'Hervorming en verandering'. "Dat was erg slim gezien, omdat men daarmee inspeelde op het ongenoegen bij de bevolking. Die bevolking hoopt dat Hamas een einde kan maken aan de corruptie, dat er meer transparantie komt en betere levensomstandigheden ...Pas daarna is de vrede met Israël een prioriteit."

Volgens Herremans wordt de toekomst van het vredesproces door deze verkiezingen nu wel erg problematisch. "De internationale gemeenschap reageert afwijzend en erg negatief. In zekere zin is dat logisch, omdat men moeilijk kan samenwerken als het internationaal recht niet gerespecteerd wordt. De Palestijnse bevolking heeft echter een duidelijk signaal gegeven. Kiezers hebben een radicale, bijna provocerende keuze gemaakt. Ook vele tegenstanders van de terreur kozen voor Hamas, omdat ze verandering willen. De bevolking stelt vast dat Israël gewoon doorgaat met zijn politiek en de internationale gemeenschap doet alsof er niets aan de hand is."

"De vrees bestaat dat het vredesproces volledig in het slop raakt als Hamas niet wil veranderen. En Hamas zal zo'n verandering pas doorvoeren als Israël zijn beleid wil herzien. Anderzijds moeten we vaststellen dat het vredesproces al voor deze verkiezingen in het slop zat. Toch ben ik ervan overtuigd dat de meerderheid van de Palestijnen echte vrede wil. De hoop bestaat dat Hamas door zijn nieuwe rol stopt met aanslagen en dat er een einde komt aan het geweld."

(dit artikel verscheen op Kerknet.be)

Deel dit artikel