Hoop op vrede voor Liberia met de verkiezing van Ellen Johnson Sirleaf

Hoop op vrede voor Liberia met de verkiezing van Ellen Johnson Sirleaf
tot eerste vrouwelijke president in Afrika
 
Met de verkiezing van Ellen Johnson Sirleaf tot president van Liberia is het de eerste keer dat in de postkoloniale periode een vrouw aan het hoofd komt van een Afrikaans land. In haar lange politieke loopbaan was ze enkele keren minister, maar ze belandde ook meermaals in de gevangenis door de bloedige opeenvolging van militaire staatsgrepen.
 

Zij vertegenwoordigde Liberia in het bestuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en de Ontwikkelingsorganisatie van de VN (UNDP). Ook in de wereld van de niet-gouvernementele organisaties was ze bijzonder actief. Zo richtte ze een eigen organisatie Measuagoon op, actief op het domein van ontwikkelingswerk. Zij was bestuurslid van de International Crisis Group en de Nelson Mandela Stichting. Zij was ook de eerste voorzitter van het Open Society Institute voor West-Afrika, een organisatie die zich inzet op het gebied van de mensenrechten, persvrijheid, democratie en goed bestuur.
 
Ellen Johnson Sirleaf kan in haar nieuwe functie nu zelf gestalte geven aan het nieuwe leiderschap dat Afrika volgens haar nodig heeft. In het jongste MO* noordzuid Cahier 2005 met als titel "De toekomst behoort ons toe. Afrikaanse vrouwen over Afrika" zegt ze dat er in de komende vijf jaar in Afrika opmerkelijke wijzigingen in het leiderschap zullen te zien zijn en dat in bepaalde Afrikaanse landen vrouwen de hoogste politieke verantwoordelijkheid zullen krijgen. Letterlijk: "Een sterke vrouw met een grote gevoeligheid voor wat er leeft bij het volk en met sterke overtuigingen zal de duidelijke stem zijn die Afrika nodig heeft.”
 
Pax Christi Vlaanderen drukt de hoop uit dat Ellen Johnson Sirleaf zo’n vrouw mag zijn en dat zij de lange weg naar vrede in Liberia tot een goed einde zal brengen. Als gekozen presidentsvrouw staat haar een bijzonder zware taak te wachten. Het land is bijna volledig verwoest door de bloedige burgeroorlog die het veertien jaar lang teisterde. Met het vredesakkoord dat in augustus 2003 een einde maakte aan het conflict en een overgangsregering installeerde, is de rust nog niet teruggekeerd: de veiligheidssituatie blijft precair, meer dan 100.000 Liberianen verblijven als vluchtelingen in het buitenland en de sociaal-economische situatie is ronduit desastreus.
 
Pax Christi Vlaanderen roept onze regering en de ganse EU op om Ellen Johnson Sirleaf te steunen in de moeilijke opdracht die haar wacht. Als Liberia slaagt op de weg naar vrede, kan dit ook een aansporing zijn voor andere Afrikaanse landen zoals de DR-Congo om te slagen in het proces van democratisering en van vrede.
 
Jo Hanssens                                                                             Bart Horemans
Pax Christi DOOR:

Deel dit artikel